ข่าวกิจกรรม / Activities : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ารับฟังการบรรยายที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง News

ข่าวกิจกรรม / Activities : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ารับฟังการบรรยายที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้ารับฟังการบรรยายที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

 

                   เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดยอาจารย์ (ดร. สมฤดี คงพุฒ และดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก) รวม 48 คน ได้เข้าพบนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เพื่อขอรับฟังการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมาเลเซียโดยเฉพาะปีนัง ซึ่งคณะฯ เลือกมาเป็นเมืองแรกในโครงการศึกษานอกสถานที่ มาเลเซียและสิงคโปร์  ซึ่งนายสุขุมฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปีนังอันมีความเป็นเมืองก่อนที่ใดในมาเลเซีย มีความเกี่ยวพันอันยาวนานกับประเทศไทย และมีรากฐานการพัฒนาจากอังกฤษ ทั้งนี้ มีนายฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล และนางสาววนิดา เส็งกวน เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งช่วยงานด้านข้อมูลการเมืองและเศรษฐกิจ ได้ร่วมการบรรยายด้วย

                    ในการนี้ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และสอบถามข้อมูลต่างๆ อาทิ บทบาทหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ  ประสบการณ์การทำงานของข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และโอกาสการขอรับทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่างประเทศและกลับมาทำงานในกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น

 ***********************************