ข่าวกิจกรรม / Activities : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร News

ข่าวกิจกรรม / Activities : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๕๐๐ คน

 

          โดยประชาชนชาวไทยที่อาศัยในรัฐปีนังและใกล้เคียงได้เดินทางมาที่บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. และได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จากจอภาพที่สถานกงสุลใหญ่ติดตั้งไว้ด้านหน้าบ้านพัก  

 

            ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพ และตามด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แล้ว ประธานในพิธีฯ จึงได้เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยประธานฯ ได้จุดเพลิงพระราชทาน และถวายดอกไม้จันทน์ช่อพิเศษ ตามด้วยการถวายดอกไม้จันทน์โดยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และคู่สมรส และประชาชนผู้มาร่วมพิธี

 

            พิธีฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีจิตอาสาฯ ให้การบริการประชาชนและช่วยเหลือด้านต่างๆ อย่างเข้มแข็ง 

 

                                                        -------------------------------------------------