ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง  เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ณ เมืองปีนัง News

ข่าวกิจกรรม / Activities : รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ณ เมืองปีนัง

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ณ เมืองปีนัง

 

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้เข้าร่วมในพิธีเปิดเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ (Penang International Kids Storytelling Festival ๒๐๑๗ : PINKS) ที่ Penang Institute รัฐปีนัง โดยมี YB Tuan Professor Dr. P. Ramasamy a/l Palanisamy รองมุขมนตรีคนที่ ๒ ของรัฐปีนังเป็นประธานเปิดงาน

          PINKS จัดขึ้นโดย Penang Education Council ภายใต้การสนับสนุนของรัฐปีนัง ซึ่งได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้แก่นักเล่านิทานจากประเทศต่างๆ อาทิ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินเดีย นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร เพื่อบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเล่านิทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ ๗๐๐ คน

          ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน โดยในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ มีการจัดอบรมเทคนิคการเล่านิทาน (Storytelling Technique Workshop) ด้วย โดยในปีนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังรัฐปีนังแก่นายสุผจญ กลิ่นสุวรรณ นักจัดรายการภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พิธีกรและผู้ประกาศข่าวทีวี ซึ่งเดินทางมาร่วมแสดงและเล่านิทานให้แก่เยาวชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จำนวน 4 คน นำโดย ดร.จงกิจ วงษ์พินิจ และนักศึกษา 1 คน มาร่วมแสดงและเล่านิทาน ตลอดจนอบรมเทคนิคการเล่านิทานด้วย