ประกาศ / Announcement : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ขอขอบคุณชาวไทยที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ News

ประกาศ / Announcement : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ขอขอบคุณชาวไทยที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

"ขอขอบคุณชาวไทยในรัฐปีนังและรัฐใกล้เคียง ตลอดจนจิตอาสาทั้งหลาย ซึ่งได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีความสมัครสมานสามัคคี พิธีต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี"