กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ให้การต้อนรับคณะปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเดินทางไปเยี่ยมชุมชนไทยที่วัดพิกุลบุญญาราม รัฐเประ  News

กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ให้การต้อนรับคณะปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเดินทางไปเยี่ยมชุมชนไทยที่วัดพิกุลบุญญาราม รัฐเประ

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562 นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ได้เดินทางไปที่
วัดพิกุลบุญญาราม บ้านตาเซะ รัฐเประ เพื่อให้การต้อนรับนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ซึ่งเดินทางไปเยี่ยมชุมชนชาวสยาม (คนมาเลเซียเชื้อสายไทย) ที่บ้านตาเซะ ตลอดจนเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนวัดพิกุลบุญญาราม บ้านตาเซะ นอกจากนั้น คณะได้ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพหลวงพ่อพระสมุห์แดง ชนาสโภ ซึ่งมรณภาพ (อายุ 93 พรรษา) อดีตเจ้าอาวาส ด้วย
 
     อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางไปราชการที่ อ. เบตงจังหวัดยะลา เพื่อเป็นประธานในพิธีเชิญไฟเเละทำบุญในพิธีจุดธูปใหญ่ ในพิธีขึ้นเสาโกเต็ง ณ วัดโพธิสัตโตเจ้าเเม่กวนอิมเบตง เนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจประจำปี 2562 ด้วย