ข่าวเด่น / Highlight : 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ จัดโครงการอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสมัคร 1-20 ก.ย.นี้  News

ข่าวเด่น / Highlight : 'สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว' โปรดเกล้าฯ จัดโครงการอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสมัคร 1-20 ก.ย.นี้

          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง มีกำหนดการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง เลขที่ ๑ ถนนตนกู อับดุล ระห์มัน สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในรัฐปีนัง รัฐเกดะห์ รัฐปะลิส และตอนเหนือของรัฐเประ ประเทศมาเลเซีย สมัครเข้าร่วมในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจช่วยงานในพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

          1.     วันเวลาที่เปิดรับสมัตรจิตอาสา : ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ กันยายน 259๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

          2.     สถานที่รับสมัคร : ที่ทำการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง โดยผู้สนใจจะต้องนำ “บัตรประจำตัวประชาชนของไทย” มาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่สถานกงสุลใหญ่ ตามวันและเวลาข้างต้น

          3.     ช่วงเวลาปฏิบัติงาน : วันพระราชพิธีฯ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาตม ๒๕๖๐) รวมทั้งช่วงก่อนและหลังวันพิธี (๑๘ – ๓๑ ตุลาคม๒๕๖๐) กรณีมีภารกิจที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง

          4.     ประเภทงานอาสาที่เปิดรับ : งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดพิธีฯ งานจัดเตรียมสถานที่ก่อนพิธีฯ งานเก็บสถานที่ก่อนพิธีฯ และงานบริการประชาชนทั่วไปในวันจัดพิธี

           ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะพระราชทานสิ่งของสำหรับจิตอาสาเฉพาะกิจ พร้อมบัตรประจำตัวอาสา โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งนัดหมายวันรับสิ่งของพระราชทานต่อไป