ข่าวเด่น / Highlight : การแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมฉลองในโอกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย News

ข่าวเด่น / Highlight : การแสดงคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมฉลองในโอกาส ครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้เชิญวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra - TPO) มาแสดงคอนเสิร์ตเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ณ หอประชุม Dewan Sri Pinang นครปีนัง โดยการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นับเป็นการแสดงของวง TPO ครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย และเป็นครั้งแรกของรัฐปีนังที่มีคณะวงออร์เคสตร้าระดับประเทศของต่างประเทศมาแสดง โดยในช่วงก่อนการแสดงคอนเสิร์ต นาย Law Heng Kiang มนตรีแห่งรัฐด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแขกเกียรติยศ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลปีนังได้กล่าวต้อนรับคณะ TPO และแสดงความยินดีที่วง TPO เลือกเมืองปีนังเป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ตเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตดังกล่าว และนางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนังได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลรัฐปีนัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล Datin Seri Irene Yeap ประธาน Penang Philharmonic Orchestra และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ซึ่งได้ช่วยประสานการจัดคอนเสิร์ต โดยคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ไม่ได้มีการเก็บค่าผ่านประตูตามความประสงค์ของทางวง TPO ที่ต้องการมอบเสียงดนตรีเป็นของขวัญให้เพื่อนชาวปีนังและร่วมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วย

 การแสดงคอนเสิร์ตแบ่งเป็น ๒ ช่วง  ช่วงแรกเป็นการบรรเลงเพลงซิมโฟนีหมายเลข ๕ ของ Dmitri Shostakovich ช่วงที่สองมีการบรรเลงเพลง Phenomenon ของ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ นักประพันธ์ดนตรีของวง TPO ตามด้วยเพลงพื้นเมืองของมาเลเซีย และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้แก่ เพลง No Moon (ไร้เดือน) และเพลงพระราชนิพนธ์ H.M. Blues (ชะตาชีวิต) ซึ่งมีการขับร้องโดย Cherryl Hayes นักร้องเพลงแจ๊สชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ในระหว่างการแสดงช่วงที่ ๒ นายสุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินผู้มีชื่อเสียงของไทย ได้วาดภาพ “ปีนัง” ด้วยสีอะคริลิค และมีการประมูลภาพวาดในช่วงจบการแสดงและศิลปินได้มอบเงินรายได้จากการประมูลให้แก่ Penang Philharmonic Orchestra

 การแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจากคนปีนังอย่างดียิ่ง โดยมีผู้เข้าชมประมาณ ๘๕๐ คน