ข่าวเด่น / Highlight : สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดงาน Thai Festival 2017 ณ นครปีนัง News

ข่าวเด่น / Highlight : สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดงาน Thai Festival 2017 ณ นครปีนัง

          สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง มีกำหนดจะจัดงาน Thai Festival 2017 ที่ นครปีนัง ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและสินค้าไทย ส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้าไทย/ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรัฐปีนัง โดยเฉพาะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และขยายตลาดในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ประสงค์จะผลักดันให้งานดังกล่าวเป็นงานสำคัญประจำปีของรัฐปีนัง ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวปีนังและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย

          งาน Thai Festival 2017 ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนา ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วย ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดแสดงนิทรรศการ ฉลองวาระ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ฯ ในงานด้วย อนึ่ง พิธีเปิดของงานจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ  ถนน Padang Kota Lama (บริเวณหน้า Penang City Hall) นครปีนัง

          นอกจากนี้ในงานยังมีกิจกรรม Photography Contest ซึ่งจะจัดขึ้นในหัวข้อ Amazing Thailand โดยกิจกรรมจะให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านถ่ายภาพในระหว่างงาน Thai Festival 2017 และสามารถส่งภาพถ่ายได้สูงสุดถึง5 รูป อย่างไรก็ตามผู้เข้าแข่งขันทุกท่านสามารถชนะได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ซึ่งรางวัลชนะเลิศจะได้รับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ปีนัง –กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัลจะนวน 800 ริงกิต และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 500 ริงกิต

 

            วันที่/เวลา                      8-10 กันยายน 2560 ระหว่าง 10:00 – 22:00 น.

            สถานที่                          ถนน Padang Kota Lama (บริเวณหน้า Penang City Hall)

            สินค้า                            อาหาร เครื่องดื่ม ของประดับ ของตกแต่ง เป็นต้น

 

**********************