ข่าวเด่น | Highlight 

ดูทั้งหมด

No. 1, Jalan Tunku Abdul Rahman,
10350 Penang, Malaysia

Tel:   (604) 226-8029, 226-9484, 228-6784
Fax: (604) 226-3121,226-2533
Email : thaiconsulate.pen@gmail.com

Visa and Consular matters
Email : thaiconsular.penang@gmail.com