ชุมชนไทยในแคนาดา

สมาคมไทยในแคนาดา

OTTAWA

สมาคมไทย ณ กรุงออตตาวา
470 Tweedsmuir Avenue, Ottawa, ON Canada K1Z 5N9
Tel: 613-276-6276
Website: http://thaiassociationofottawa.ca
E-mail : info@thaiassociationofottawa.ca
Board Contacts : Mr. Anuruch Thongsa and Dr. Michael Miles

 

TORONTO

สมาคมไทยในออนทาริโอ
58 Cecil Street, Toronto, Ontario M5T 1N6
Tel. 416 414 1080
Website: www.thaiontario.com
President : Ms. Wadee Deethongkham

 

WINNIPEG

สมาคมไทยในวินนิเพค
1012 Mccalan Avenue,
Winnipeg, MB R2L 1H4
Tel. 204 957 7315
E-mail : chusak_joe_namatsila@hotmail.com
President: Mr. Chusak Namatsila

 

EDMONTON

สมาคมไทย ใน อัลเบอร์ต้า
PO Box 66034, Heritage Postal Outlet
Edmonton, AB T6J 6T4
Tel. 780 908 1282
Website: www.albertathaiassociation.com
E-mail : info@albertathaiassociation.com
President: นาง จิตรา เกรียงคำ

 

CALGARY

Alberta Thai-Canadian Association
152 Riverview Close SE,
Calgary AB T2C 4C6
Website: www.thaicalgary.org
E-mail : info@thaicalgary.org
President: Ms. Jureeporn Trentham

 

VANCOUVER

สมาคมไทยแห่ง บี.ซี.
PO Box 57602, 
1031 Brunette Avenue, Coquitlam 
B.C. V3K 6S8
Tel.  604-715-6424
Website: www.thaibc.org
E-mail : info@thaibc.org
President: Miss Wilaiporn Laoha

 

สมาคมไทยในแวนคูเวอร์

Website: www.vancouverthai.com
E-mail : thaimail@gmail.com
President: Mr. Atipol Asavametha
291 spadina Avenue, Unit No. 209 Toronto

 

QUEBEC

สมาคมจิตอาสาไทย - ควิเบก

President: Nun Mathieu
PR and Communication: Nitiphorn Jodouin
28 Marguerite-bourgeois,
Gatineau, QC, J8Y 2N1
Tel.  819-319-9419
Facebook: https://www.facebook.com/Thai-Volunteer-of-Quebec-1057964937587420/?fref=ts
E-mail : thaicanadianvolunteer@gmail.com

 

HALIFAX

Thai People in Halifax

13 Lennox Drive

Lower Sackville, NS

B4C 2H1

Email: anniko_c@hotmail.com

Contact: Tuenjai (Ann) Roney

Web: https://www.facebook.com/ThaiPeopleInHalifax/