สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

 

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยในแคนาดา จาเมกา โดมินิกัน ตรินิแดดและโตเบโก และเกรนาดา ทุกท่าน นับเป็นเวลาประมาณ 1  เดือน ที่ผมได้เดินทางมารับหน้าที่ในตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และประมาณ 2 เดือนที่มีการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ในแคนาดา จนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในแคนาดามีมากกว่า 10,000 คน ในปัจจุบันในวันนี้ (วันที่ 2 เมษายน 2563)

พี่น้องชาวไทยคงตระหนักดีว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลให้แต่ละประเทศต้องนำมาตรการในการหยุดการแพร่ระบาดที่หลากหลายวิธีมาใช้ แต่มาตรการ social (physical) distancing เป็นมาตรการที่ทุกประเทศให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ ซึ่งทำให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จำเป็นต้องปรับเวลาทำงานและรูปแบบการบริการทางการกงสุลทั้งหมด ทำให้ชาวไทยในแคนาดาไม่สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โดยตรงดังเช่นที่ผ่านมา แต่ขอให้ทุกท่านอุ่นใจได้ว่า แม้จะห่างไกลทางกายภาพ แต่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ทุกท่านเช่นเดิม  เพราะหน้าที่ของเราคือ การดูแลให้ความคุ้มครองชุมชนไทยในต่างประเทศ

ผม  พร้อมด้วยเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคน ขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยในแคนาดา จาเมกา โดมินิกัน ตรินิแดดและโตเบโก และเกรนาดาทุกท่าน และขอถือโอกาสส่งกำลังใจให้ทุกท่าน ให้ผ่านพ้นวิกฤติด้วยสัมมาสติ  ด้วยความเข้มแข็ง โดยให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความเอื้ออาทร เมตตาและสามัคคี  ปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยและสังคมของทางการอย่างเคร่งครัด รับฟังข่าวสารอย่างมีสติ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก  ไม่กังวลหรือเครียดจนเกินไป จนถึงวันที่สถานการณ์กลับสู่สภาพปรกติ สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระ ผมหวังว่าจะมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยทุกท่านในพื้นที่ต่างๆ ของแคนาดา และประเทศอื่นๆ  ด้วยตนเองอย่างทั่วถึงโดยเร็วที่สุด 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกท่านใช้ประโยชน์จาก social media ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน และขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแบ่งปันข้อมูลต่างๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทยอย่างสม่ำเสมอ 

การเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ อาจจะยากลำบากกว่าที่ผ่านมา แต่ขอให้ทุกท่านอดทน เข้มแข็ง เพราะเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

ผมขออวยพรขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ปลอดภัยไร้โควิด-19  ขอให้ธรรมะรักษาทุกท่านครับ

 

ด้วยรักและปรารถนาดี 

กัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ