สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ไทยประจำประเทศในแถบแคริบเบียน (ภายใต้เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา)