ข่าวคราวชุมชนไทย : สมาคมไทยแห่งออนแทรีโอ จัดงาน Celebration of Life for Our Beloved King News

ข่าวคราวชุมชนไทย : สมาคมไทยแห่งออนแทรีโอ จัดงาน Celebration of Life for Our Beloved King

               เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559 นส.ดาว วิบูลย์พานิช อัครราชทูต ในฐานะผู้แทนของเอกอัครราชทูต ณ  กรุงออตตาวา ได้เป็นประธานในงาน “Celebration of Life for Our Beloved King” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมไทยแห่งออนแทรีโอ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ Red Rose Convention Center, Mississauga โดยมีชาวไทยที่อาศัยอยู่ในแคนาดาและชาวแคนาดา เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

            ในโอกาสดังกล่าว อัครราชทูตดาวฯ ได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวไทยที่อาศัยในไทยและในต่างประเทศ และขอบคุณสมาคมไทยฯ ที่ได้จัดงานให้คนไทยได้มีโอกาสแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว และมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500 ดอลลาร์แคนาดา เพื่อสนับสนุนการจัดงานของสมาคมฯ ทั้งนี้ ยังได้เชิญชวนชาวไทยและชาวแคนาดาที่เข้าร่วมงาน กล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรอีกด้วย