ข่าวคราวชุมชนไทย : ออท.วิชาวัฒน์ เข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคมไทย ณ กรุงออตตาวา News

ข่าวคราวชุมชนไทย : ออท.วิชาวัฒน์ เข้าร่วมงานสงกรานต์จัดโดยสมาคมไทย ณ กรุงออตตาวา

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2559 ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และนางวรรณิภา อิศรภักดี ภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานสังสรรค์วันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมไทย ณ กรุงออตตาวา (Thai Association of Ottawa) ที่Tom Brown Arena

โดยในโอกาสปีใหม่ไทยดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้มอบเงินการสนับสนุนกิจกรรมแก่สมาคมฯ จำนวน 1,000 ดอลลาร์แคนาดา อีกทั้ง นาย Justin Trudeau นรม. แคนาดา ยังได้ให้เกียรติส่งสารแสดงความยินดีและอวยพร ซึ่งสร้างความรู้สึกปลาบปลื้มแก่ชุมชนไทยในแคนาดา (กรุณา คลิกที่นี่ เพื่ออ่านสารจาก นรม. Trudeau)

งานสังสรรค์ครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีชาวไทย ชาวแคนาดา และเพื่อนบ้านชาวเอเชียของไทย เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ความสำเร็จของงานจึงถือเป็นมงคลฤกษ์สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ของชุมชนไทยในแคนาดาอย่างยิ่ง