ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ (OST Science Review) เดือน ก.ค. - ต.ค. 2562 News

ข่าวสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : วิทย์ปริทัศน์ (OST Science Review) เดือน ก.ค. - ต.ค. 2562

วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน กรกฎาคม 2562 "Biotech เทคโนโลยีสำคัญ สำหรับไทยและโลกในอนาคต"
 
วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน สิงหาคม 2562 "ความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างไทยและสหรัฐฯ" 
 
วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน กันยายน 2562
"การประชุมประจำปีนักเรียนไทยในอเมริกาและแคนาดา พลังคนรุ่นใหม่จากแดนไกล" 
 
วิทย์ปริทัศน์ ฉบับเดือน ตุลาคม 2562
"เทือกเขาร็อกกี้ แหล่งสกี และนวัตกรรมการศึกษา"