ประกาศ : การเปิดใช้ Mobile Application Thai Consular  News

ประกาศ : การเปิดใช้ Mobile Application Thai Consular

กระทรวงฯ จะเผยแพร่ Mobile Application Thai Consular ในวันที่ 22 มิ.ย. 2563 โดยผู้ใช้สามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าว ผ่าน App Store (IOS) และ Play Store (Android) โดยค้นหาชื่อ Thai Consular หรือสแกน QR code