ประกาศ : การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 4 News

ประกาศ : การผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 4

เรื่องการผ่อนคลายมาตรการรับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 4 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โโยยังควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ อากาศ แต่ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน รวมทั้งมีการผ่อนคลายมาตรการดังนี้   กรุณาคลิ๊กไฟล์แนบด้านล่างเพื่ออ่านเพิ่มเติม

 

ไฟล์แนบ