ประกาศ : ประกาศ รายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 News

ประกาศ : ประกาศ รายชื่อผู้โดยสารเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) สำหรับคนไทยที่ตกค้างในแคนาดา วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

            ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แจ้งรายชื่อผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินพิเศษวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และอยู่ระหว่างการเตรียมการสำหรับเที่ยวบินพิเศษวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  นั้น

            ขอเรียนว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้ดำเนินการประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และขอแจ้งรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน ANA (เที่ยวบินที่ NH 115) ที่จะออกเดินทางจากนครแวนคูเวอร์ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เฉพาะที่ลงทะเบียนผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา จำนวน 53 คน ดังนี้

         

           ทั้งนี้ ขอให้จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย 1) หนังสือเดินทาง / 2) บัตรโดยสารเครื่องบิน / 3) หนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ / 4)หนังสือรับรองแพทย์ Fit to Fly ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง / 5) แบบ ต.8 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (รวมทั้งชื่อหมายเลขโทรศัพท์และผู้ติดต่อในประเทศไทย) และ / 6) ดาวน์โหลด AOT Application บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลตให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง

           สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งจุดนัดพบเพื่อตรวจสอบเอกสารที่  Terminal 1, Vancouver International Airport ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ในโอกาสแรก 

           สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการเดินทางและการกักกันตัว (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ดังนี้ 

1. เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย และเสร็จสิ้นกระบวนการด้านสาธารณสุขและการเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่จะนำท่านไปยังสถานที่ที่กำหนด (ชื่อโรงแรมที่พักเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบเมื่อเช็คอินที่แวนคูเวอร์) เพื่อกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   โดยจะไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องพัก มีอาหารบริการ 3 มื้อต่อวัน (วางหน้าห้องพัก) และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

2. แจ้งให้ผู้ปกครองหรือญาติว่า ไม่ต้องมารับในวันที่เดินทางถึง แต่ในระหว่างกักกันตัว สามารถส่งของใช้จำเป็นได้ (ตรวจสอบรายการในประกาศของสถานที่พัก) ยกเว้นอาหาร  และสามารถจัดซื้ออาหารว่าง ขนม น้ำดื่มจากที่พักได้  เตรียมเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย สำหรับผู้ที่เดินทางเป็นครอบครัวขอให้แยกสัมภาระและของใช้ส่วนตัวของแต่ละบุคคลตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดการติดต่อระหว่างห้องพักขณะกักกันตัวเพื่อเฝ้าระวังโรค

3. ขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างการกักกันตัวเป็นเวลา 14 วันสามารถรับชมได้จากคลิปของกระทรวงสาธารณสุขทางเฟสบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ

4. เที่ยวบิน NH 115 จะออกเดินทางจากนครแวนคูเวอร์ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.40 น.  และจะเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.45 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น เร็วกว่าแคนาดา 13 ชั่วโมง) เพื่อแวะพักเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเป็นเวลา 17 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางกลับประเทศไทยในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.  ถึงประเทศไทยในเวลา 15.30 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศไทยช้ากว่าญี่ปุ่น 2 ชั่วโมง)ในวันเดียวกัน  

           ในระหว่างการแวะพักเปลี่ยนเครื่องบิน จะมีร้านอาหารเปิดให้บริการ 2 ร้าน ระหว่างเวลา 07.00 – 21.00 น. หากท่านต้องการซื้ออาหารขอให้แลกเงินไว้ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางจากนครแวนคูเวอร์  (ราคาอาหารต่อจานประมาณ 1,000 เยน) ผู้โดยสารทั้งหมดจะต้องพักในบริเวณ Transit lounge ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง (ไม่มีร้านค้าเปิดบริการ)  จึงขอให้เตรียมของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว และอาหารให้พร้อมก่อนเดินทาง (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะมอบถุงปันน้ำใจแทนความห่วงใยมอบให้ทุกคนก่อนเดินทาง ภายในบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารว่าง และของใช้ส่วนตัว)

            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                                       *************************

                                                               สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา

                                                                         21 พฤษภาคม 2563

 

    กรุณาคลิ๊กที่ไฟล์แนบด้านล่างเพื่อดูรายชื่อทั้งหมด

 

ไฟล์แนบ