ประกาศ : UPDATE: ประกาศสำคัญเรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษแก่คนไทย News

ประกาศ : UPDATE: ประกาศสำคัญเรื่องการจัดเที่ยวบินพิเศษแก่คนไทย

UPDATE: สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้รับอนุมัติให้จัดเที่ยวบินพิเศษ (ที่นั่งจำนวนจำกัด) ออกเดินทางจากนคร Vancouver ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เส้นทาง Vancouver-Tokyo-Bangkok เดินทางถึงกรุงเทพฯ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังติดต่อผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้และมีความจำเป็นเร่งด่วน หากท่านใดที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยแต่ยังไม่เคยแจ้งความประสงค์ ขอให้รีบแจ้งข้อมูลดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล 
2. หมายเลขหนังสือเดินทาง
3. ที่อยู่ในแคนาดา
4. ที่อยู่ในประเทศไทย
5. เบอร์ติดต่อที่ไทย 
6. เบอร์ติดต่อที่แคนาดา

และส่งอีเมล์มาที่ consular@thaiembassy.ca ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา กำลังประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ของไทยในการจัดเที่ยวบินพิเศษแก่คนไทยที่มีความต้องการเดินทางกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ภายในเดือนพฤษภาคม **ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางกลับด้วยตนเอง และยินยอมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน**  โดยขอให้ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดจากเว็บไซต์และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

27 เมษายน 2563