เรื่องใหม่ : การจัดส่งคนไทยในแคนาดา จำนวน 23 คน เดินทางกลับประเทศไทย News

เรื่องใหม่ : การจัดส่งคนไทยในแคนาดา จำนวน 23 คน เดินทางกลับประเทศไทย

                                                                     ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอออตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ อำนวยความสะดวกในการจัดส่งคนไทยในแคนาดา จำนวน 23 คน เดินทางกลับประเทศไทย 
                                               
                                                         ***************************************
 
เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้อำนวยความสะดวกแก่คนไทยที่ตกค้างในแคนาดา จำนวน 23 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน  Cathay Pacific เที่ยวบินที่ CX 823  จากท่าอากาศยานนานาชาติเพียร์สัน นครโทรอนโต ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเมืองฮ่องกง และจะแวะพักรอเปลี่ยนเครื่องบินเป็นเวลา 17 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินพิเศษที่ CX 653 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 และมีกำหนดถึงประเทศไทยในช่วงบ่ายวันเดียวกัน  
 
ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่าง รวมทั้งถุงปันน้ำใจแทนความห่วงใย บรรจุขนมขบเคี้ยวและของใช้จำเป็นสำหรับการเดินทาง เพื่อมอบให้แก่คนไทยทั้ง 23 คนด้วย  
 
นับตั้งแต่เดือนเมษายน สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งคนไทยกลับแล้ว 8 เที่ยวบิน รวม 461 คน  
 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์  ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล คณะทำงานพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสายการบิน Cathay Pacific ที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้จนทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้ด้วยความเรียบร้อย