เรื่องใหม่ : พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักรราช ๒๕๖๓ News

เรื่องใหม่ : พิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักรราช ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในแคนาดา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักรราช ๒๕๖๓ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ 

 

PHOTOS