เรื่องใหม่ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคณะนาฏศิลป์ The Thai Dance Troupe of Ottawa และคณะ  News

เรื่องใหม่ : เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคณะนาฏศิลป์ The Thai Dance Troupe of Ottawa และคณะ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกันต้อนรับนางสุกิจจา วิทคอมบ์ ผู้อำนวยการคณะนาฏศิลป์ The Thai Dance Troupe of Ottawa และคณะ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยในการส่งเสริมความเป็นไทยในแคนาดาและเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะด้วย