เรื่องใหม่ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทย 9 คน กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Lufthansa News

เรื่องใหม่ : สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทย 9 คน กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Lufthansa

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวาขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทย 9 คน กลับประเทศไทย โดยสายการบิน Lufthansa เที่ยวบินที่ LH 6789 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาตินครโทรอนโต เวลา 16.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น ผ่านสนามบินที่นครแฟรงก์เฟิร์ต และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 01.30 น.
 
ก่อนออกเดินทาง สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน จัดสถานที่พักผ่อนและอาหารเช้า/กลางวันให้กับพี่น้องลูกหลานคนไทยกลุ่มนี้ และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทย รวมทั้งมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยของใช้จำเป็นระหว่างการเดินทาง
 
การจัดเที่ยวพิเศษครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ อำนวยความสะดวกให้พี่น้องลูกหลานชาวไทยได้เดินทางกลับบ้านจากนครโทรอนโต (ผู้โดยสารทั้งหมดคือผู้ที่ไปศึกษาในฝั่งตะวันออกของแคนาดา) ที่ผ่านมาได้ส่งกลับไทยจากนครแวนคูเวอร์ผ่านกรุงโตเกียว
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณกระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สายการบิน Lufthansa ตลอดจนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดีอย่างยิ่ง

PHOTOS