เรื่องใหม่ : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  News

เรื่องใหม่ : สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา /ประธานในพิธีเป็นตัวแทนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ทีมประเทศไทยในแคนาดา และเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในแคนาดาและประเทศในเขตอาณา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

PHOTOS