เรื่องใหม่ : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 News

เรื่องใหม่ : การจัดกิจกรรมเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.10 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ / ประธานในพิธีเป็นตัวแทนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยในแคนาดา และเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในแคนาดาและประเทศในเขตอาณา ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 

พิธีเริ่มโดยเอกอัครราชทูตฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถวายพระพร จากนั้นจึงลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

PHOTOS