เรื่องใหม่ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มอบถุงยังชีพและผลไม้สด ให้แก่ผู้แทนกลุ่มแรงงานไทยจากเมืองแฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ จำนวน 9 คน News

เรื่องใหม่ : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มอบถุงยังชีพและผลไม้สด ให้แก่ผู้แทนกลุ่มแรงงานไทยจากเมืองแฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ จำนวน 9 คน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา มอบถุงยังชีพและผลไม้สด ให้แก่ผู้แทนกลุ่มแรงงานไทยจากเมืองแฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ จำนวน 9 คน

วันนี้ (27 เมษายน 2563) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และนายธนพล หวังอ้อมกลาง อัครราชทูต รวมทั้งข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตทุกคน ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง และผลไม้สด ให้แก่ผู้แทนกลุ่มแรงงานไทยจากเมืองแฮมิลตัน รัฐออนแทรีโอ (ห่างจากกรุงออตตาวาประมาณ 500 กิโลเมตร) จำนวน 9 คน ซึ่งเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ ได้รับแจ้งว่า ส่วนใหญ่ยังมีสุขภาพที่ดีและนายจ้างให้การดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และหากต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถแจ้งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอดเวลา และกล่าวด้วยว่า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไปเยี่ยมเยือนและให้บริการกงสุลสัญจรแก่แรงงานไทยในเมืองแฮมิลตัน ทั้งนี้ มีแรงงานไทยในเมืองดังกล่าวประมาณ 50 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับแกนนำคนไทยในเมืองต่างๆ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง อยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการของชุมชนไทยเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นในโอกาสแรกต่อไป

PHOTO