เวลาทำการ ที่อยู่ และแผนที่ เวลาทำการ ที่อยู่ และแผนที่

เวลาทำการ ที่อยู่ และแผนที่

ที่อยู่

Royal Thai Embassy
180 Island Park Drive,
Ottawa, Ontario K1Y 0A2

Tel.   : 1 (613) 722-4444
Fax. :  1 (613) 722-6624
Email:

General Enquiries: contact@thaiembassy.ca

Consular Enquiries (Thai Passport & ID): consular@thaiembassy.ca

Consular Enquiries (Visa): visa@thaiembassy.ca

***หมายเหตุ: การปรับเวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19***

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ:

วันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น.

เวลาทำการของฝ่ายกงสุล: (โดยนัดหมายเท่านั้น)

 

เวลาทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ:

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.

เวลาทำการของฝ่ายกงสุล (หนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร์ และนิติกรณ์):

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.30 – 11.30 น.  และ 13.30 – 15.00 น.

เวลาทำการของฝ่ายกงสุล (ตรวจลงตรา วีซ่า):

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.15 – 11.45 น. สำหรับยื่นขอวีซ่า  และ 13.30 – 15.00 น. สำหรับรับวีซ่า

 

วันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 


View Larger Map