ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ นครหนานหนิง New
  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ได้แก่ กิจกรรมวางพวงมาลา ถวายบังคม จุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นประธาน และกิจกรรมทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ตามพิธีทางพระพุทธศาสนาท้องถิ่นแบบจีน ณ วัดกวนอินฉานซื่อ ภูเขาชิงซิ่ว นครหนานหนิง ในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 โดยมีข้าราชการและครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประมาณ 40คน เข้าร่วม
 • พิธีเปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประจำปี 2562
  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของประเทศ และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกว่างซี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 กันยายน 2562 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลใหญ่ สปป. ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย และกงสุลเมียนมา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงสำหรับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประจำปี 2562 โดยมีนายเซี่ย ซ่างกั่ว (Xie Shangguo) อธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เป็นประธาน และนายชัยรัตน์ฯ ในฐานะผู้แทนกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง ได้ขึ้นกล่าวต้อนรับและแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษาต่างชาติในภาคการศึกษานี้ด้วย ซึ่งในภาคการศึกษานี้ มีนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากกว่า 800 คนจาก 20 ประเทศ เป็นนักศึกษาไทย 103 คน นอกจากนี้ คณะกงสุลอาเซียนได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 และนิทรรศการรวบรวมความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย
 • พิธีรำลึกถึงขงจื้อ
  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศจีนกับประเทศอาเซียน และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนและประชาชนอาเซียน นายวศิน ธรรมวาสี รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกถึงขงจื้อ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 กันยายน 2562 ที่วัดขงจื้อ นครหนานหนิง ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของ "สัปดาห์วัฒนธรรมขงจื้อจีน - อาเซียน (หนานหนิง) 2562" โดยมีลูกหลานของขงจื้อและชาวจีน รวม 1,000 กว่าคนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในส่วนของคณะกงสุลอาเซียนประจำนครหนานหนิง มีกงสุลใหญ่ สปป. ลาว และกงสุลเมียนมา เข้าร่วมด้วย
 • พิธีเปิดร้าน Café Amazon ร้านแรกในจีนที่นครหนานหนิงของกว่างซี
  เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับกว่างซี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 26 กันยายน 2562 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลฝ่ายพาณิชย์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon ร้านแรกในจีนที่สถานีน้ำมันซิโนเปค สาขาถนนจู๋ซี ตรงข้ามศูนย์แสดงสินค้าจีน-อาเซียน นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มมิตรผลและ ปตท. ของไทยกับซิโนเปคของจีน โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 3 บริษัท กล่าวเปิด ได้แก่ นายหลี่ จี้ ฉง ผู้จัดการใหญ่ Sinopec Sales สาขากว่างซี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล และคุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ผู้ร่วมทุนมีแผนที่จะเปิดร้าน Café Amazon อีก 4 แห่ง รวมทั้งหมด 5 แห่งในกว่างซีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบัน นอกจากที่ไทยแล้ว Café Amazon ได้เปิดร้านแล้วใน 9 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ โอมาน ญี่ปุ่น อินเดีย เมียนมา กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และจีน โดยร้าน Café Amazon แห่งแรกที่จีนนี้เป็นสาขาที่ 2,924
 • พิธีเปิดงานฟอรัมนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ครั้งที่ 5 ณ นครหนานหนิง
  เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 กันยายน 2562 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานฟอรัมนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ครั้งที่ 5 ที่โรงแรม Wanda Vista นครหนานหนิง โดยมีคณะผู้แทนไทยจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วม อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีจังหวัดต่างๆ และในโอกาสนี้ นายกร ทัพพะรังสี ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ได้ขึ้นกล่าวร่วมกับประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง รองประธานสมาคมนายกเทศมนตรีจีน ที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชา อดีตรองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ และอดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีเมืองต่างๆ จากจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมกว่า 2,000 เมือง
 • พิธีเปิดค่ายเยาวชน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 3 ที่นครหนานหนิง
  เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเยาวชนและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทยกับจีนสู่เชิงลึก โดยร่วมกันสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วิทยาศาสตร์ตามแนวประเทศ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 กันยายน 2562 นายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับคณาจารย์ ครั้งที่ 3 ที่โรงเรียนมัธยมหมายเลข 2 นครหนานหนิง วิทยาเขตเฟิ่งหลิ่ง ซึ่งค่ายดังกล่าวมีระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2562 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน และรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีผู้แทนเยาวชนจาก 36 ประเทศเข้าร่วม รวม 260 คน
 • พิธีเปิดสัปดาห์โทรทัศน์จีน-อาเซียน ครั้งที่ 1 ณ นครหนานหนิง
  เนื่องด้วยปี 2562 เป็นปีสื่อมวลชนอาเซียน-จีน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนกว่างซีและประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 18 กันยายน 2562 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสัปดาห์โทรทัศน์จีน-อาเซียน (China-ASEAN TV Week) ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ สปป. ลาว และเวียดนาม โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมเป็นผู้แทนอาเซียนขึ้นกล่าวร่วมกับนางฟ่าน เสี่ยวลี่ อธิบดีกรมโฆษณาประจำพรรคคอมมิวนิสต์กว่างซี (เทียบเท่ารัฐมนตรีช่วย) จากนั้น มีการแสดงโดยนักร้องและนักแสดงละครที่มีชื่อเสียงจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงของไทยและกว่างซีด้วย
 • การประชุมด้านธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (CABIS) ครั้งที่ 16
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจสตาร์ทอัพระหว่างกว่างซีและประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 18 กันยายน 2562 นายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลใหญ่เวียดนาม และผู้แทนกงสุลใหญ่ สปป. ลาว และเมียนมา ได้เข้าร่วมการประชุมด้านธุรกิจและการลงทุนจีน-อาเซียน (CABIS) ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเงินสมัยใหม่และถอดรหัสการพัฒนา” จัดโดยสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) และรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์จงกวนชุน นครหนานหนิง โดยมีนายหลี่ ฉางกวน (Li Changguan) ประธานCCPITกว่างซี เป็นประธาน และนายหวัง เสี่ยวตง คณะกรรมการพรรคคอมมิสนิสต์เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและเลขาธิการพรรคฯ ประจำนครหนานหนิง ร่วมกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ (1) ความร่วมมือระหว่างสวนวิทยาศาสตร์กลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพระดับ Unicorn กับรัฐบาลกว่างซี 5 บริษัท (2) ความร่วมมือแผนโครงการธุรกิจสตาร์ทอัพระดับ Gazelles ของกว่างซี 5 บริษัท และความร่วมมือธุรกิจสตาร์ทอัพนอกเขตพื้นที่กว่างซี 5บริษัท
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ปี 2562
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างเมืองต่างๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน ภายใต้หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 กันยายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองต้อนรับคณะผู้แทนไทยที่เข้ามาร่วมฟอรัมนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ครั้งที่ 5 ที่นครหนานหนิง เมืองเอกของกว่างซี โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กล่าวต้อนรับ และนายกร ทัพพะรังสี นายกสมาคมมิตรภาพไทย-จีน ร่วมกล่าว โดยมีผู้แทนจากจังหวัดต่างๆ ของไทยกว่า 30 คน อาทิ อุตรดิตถ์ ชุมพร ระยอง อุดรธานี นครศรีธรรมราช สระบุรี ตรัง พะเยา กาฬสินธุ์ นราธิวาส นครราชสีมา และมหาสารคาม เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอบครั้งนี้ด้วย
 • กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกว่างซี
  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือและศักยภายในการขยายความร่วมมือระหว่างไทยกับกว่างซี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ให้สัมภาษณ์ช่องดาวเทียม สถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี ในฐานะกงสุลใหญ่ที่ดูแลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่างกัน โดยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ สารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ยุทธศาสตร์เส้นทางการค้าระหว่างประเทศเชื่อมทางบกและทางทะเลสายใหม่ การสร้างเขตทดลองการค้าเสรีกว่างซี และการยกระดับเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียนอย่างรอบด้าน

ประกาศ 

ดูทั้งหมด


1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,
Nanning, Guangxi 530022 P.R. China
Tel. (86-771) 5526942-47
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997
Email. thainng@mfa.go.th
Facebook: www.facebook.com/thaiconsulatenanning/

Consular Section
Tel. (86-771) 5526945-46
Fax. (86-771) 5514509
E-mail. thaiconsularnng@hotmail.com
Submit Application/Payment
   - 09.00 -11.30 hrs.
Collect Passport / All Inquiries
   - 14.00 - 17.00 hrs.

Business Information Center (BIC)
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526942-43
Fax: (86-771) 5594997
Website: www.thaibizchina.com
Facebook: www.facebook.com/thaibizchina/

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国

办公时间:周一至周五
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公

关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-46

  

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • BIC
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • www.mfa.go.th
 • Vat refund for tourists
 • http://www.thaibizchina.com/