ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประเมินผลการจัดงาน CAEXPO 15 New
  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการจัดงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 15 กระทรวงพาณิชย์จีน ร่วมกับสำนักเลขาธิการ CAEXPO ได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสจีน-อาเซียนสำหรับงาน CAEXPO ครั้งที่ 15 ขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโฮเวิร์ด จอห์นสัน คาเอ็กซ์โป พลาซ่า หนานหนิง ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการเชิญสถานกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิง ได้แก่ ไทย สปป. ลาว มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา เข้าร่วมเป็นครั้งแรก ในส่วนของไทย มีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลฝ่ายพาณิชย์ และผู้แทนจากกรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม โดยที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน รวมทั้งอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในปีนี้เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสำหรับการจัดงาน CAEXPO ครั้งที่ 16 ในโอกาสนี้ อินโดนีเซียได้ยืนยันที่จะเข้าร่วมในฐานะประเทศเกียรติยศในปี 2562 ด้วยแล้ว
 • พิธีเปิดงานการฉายภาพยนตร์ไทย 2018 ที่นครหนานหนิง New
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและภาพยนตร์ระหว่างประเทศจีนกับอาเซียน และกว่างซีกับประเทศไทย โรงภาพยนตร์หมินจู๋ (Minzu Cinema) ได้จัดงาน “การฉายภาพยนตร์ไทย 2018” (2018 Thailand Film Screening) ขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2561 ที่โรงภาพยนตร์ หมินจู๋ (Minzu Cinema) นครหนานหนิง และเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 กันยายน 2561 นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมนางสาวอุไร มุกประดับทอง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานคุนหมิง และนายธเนศ วรากูลนุเคราะห์ นักแสดงไทยได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว
 • พิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในช่วงงาน CAEXPO 15 ที่นครหนานหนิง New
  เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 12 กันยายน 2561 นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในช่วงงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน – อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 15 ที่นครหนานหนิง โดยมีการลงนามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศรวมทั้งหมด 53 โครงการ มีโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จำนวน 16 โครงการ โครงการลงทุนระหว่างประเทศ โครงการรับเหมา และโครงการร่วมมือด้านเทคโนโลยีของวิสาหกิจจีน ทั้งหมด 15 โครงการ ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่จะไปยังไทย กัมพูชา และอินโดนีเซีย
 • รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง พบหารือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยในช่วงงาน CAEXPO 15 New
  ในโอกาสที่นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการเสวนาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตและการลงทุนของประเทศในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ นครหนานหนิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้พบหารือกับมาดามติง เสี้ยงฉุน รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (เทียบเท่ารองผู้ว่าการมณฑล) ณ ห้องยงเจียง 3 โรงแรม Wanda Vista โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยกับกว่างซี ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า ความเชื่อมโยง วัฒนธรรม และการศึกษา
 • ประเทศกรอบแม่โขง-ล้านช้างผลักดันความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตและการลงทุน ณ นครหนานหนิง New
  เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตของประเทศและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ วิสาหกิจ องค์กรการเงิน และหน่วยงานคลังสมองภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (MLC) คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติจีน กระทรวงการต่างประเทศจีน และรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้จัดการเสวนาระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพการผลิตและการลงทุนของประเทศในกรอบ MLC เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ นครหนานหนิง โดยประเทศที่เข้าร่วมมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
 • CAEXPO 15: มุ่งสร้างประชาคมนวัตกรรมจีน-อาเซียน
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมพิธีเปิดงาน CAEXPO ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาตินครหนานหนิง ภายใต้หัวข้อหลัก “ร่วมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 12 พัฒนาประชาคมนวัตกรรมจีน-อาเซียน” (Jointly building the 21st Century Maritime Silk Road, Forging A China-ASEAN Community of Innovation)
 • กลไกการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านละครจีน-อาเซียน
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน 2561 นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกลไกการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านละครจีน-อาเซียน (The MOU on China-ASEAN Theatre Cooperation and Exchange League) ระหว่างคณะการจัดงาน “สัปดาห์ละครจีน-อาเซียน” กับสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ของไทย ณ โรงแรม Golden Bauhinia International
 • พิธีเปิดฟอรัมนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ครั้งที่ 4 ณ นครหนานหนิง
  เพื่อขยายโอกาสความร่วมมือและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับท้องถิ่นระหว่างเมืองต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ได้มีการจัดงานฟอรัมนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ โรงแรม Wanda Vista นครหนานหนิง ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างเมืองในจีนและอาเซียน”
 • รองนายกเทศมนตรีเมืองฝางเฉิงก่างเข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อขยายโอกาสความร่วมมือและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างกว่างซีกับไทย เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 กันยายน 2561 นายหวง เฉียงหยู รองนายกเทศมนตรีเมืองฝางเฉิงก่าง ได้นำคณะ ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานการต่างประเทศและกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ฮ่องกง มาเก๊า สำนักงานการท่องเที่ยว และบริษัทเอกชนของเมืองฝางเฉิงก่าง เข้าพบหารือกับนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
 • การเตรียมงาน 2018 Thailand Film Screening ที่นครหนานหนิง
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและประชาชนระหว่างจีน (กว่างซี) กับประเทศไทย โดยการใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อกลาง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 กันยายน 2561 นางซู หง (Su Hong) ประธานบริษัท Nanning Minzu Film Culture Entertainment จำกัด พร้อมนางเจิง เสี่ยวฉวน (Zeng Xiaoquan) ศาตราจารย์สถาบันศิลปะกว่างซี และเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เข้าพบนายชัยรัตน์ พรทิพย์เวรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงาน “การฉายภาพยนตร์ไทยประจำปี 2561” (2018 Thailand Film Screening) ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2561 ณ นครหนานหนิง

ประกาศ 

ดูทั้งหมด


1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,
Nanning, Guangxi 530022 P.R. China
Tel. (86-771) 5526945-47
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997
Email. thainng@mfa.go.th
Facebook: www.facebook.com/thaiconsulatenanning/

Consular Section
Tel. (86-771) 5526945-47 ext.807
Fax. (86-771) 5514509
E-mail. thaiconsularnng@hotmail.com
Submit Application/Payment
   - 09.00 -11.30 hrs.
Collect Passport / All Inquiries
   - 14.00 - 17.00 hrs.

Business Information Center (BIC)
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526945-47
Fax: (86-771) 5594997
Website: www.thaibizchina.com
Facebook: www.facebook.com/thaibizchina/

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国

办公时间:周一至周五
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公

关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-47 转 807

 


 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • BIC
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • www.mfa.go.th
 • Vat refund for tourists
 • http://www.thaibizchina.com/