ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (Guangxi University For Nationalities) เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง New
  เพื่อหารือถึงโอกาสในการต่อยอดและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับจีน (กว่างซี) นางชุย เสี่ยวหลิน (Cui Xiaolin) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมคารวะนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาและวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ New
  เพื่อเยี่ยมคารวะและฝากดูแลนักศึกษาไทยกลุ่มแรกที่เดินทางมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟหลิ่วโจว (Liuzhou Railway Vocational Technical College – LRVTC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 นายประยุทธ ภาคบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาและ ดร. ภักดี ฐานปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีได้เข้าพบนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 • คณะกรรมการต่างประเทศฯ สภาผู้แทนประชาชนกว่างซี เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ หลังการประชุมสภาผู้แทนประชาชนกว่างซี และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างไทยและกว่างซีอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 นายหลิว ฉางหลิน ประธานคณะกรรมการต่างประเทศและจีนโพ้นทะเล สภาผู้แทนประชาชนเขตฯกว่างซีจ้วง ได้นำคณะเข้าเยี่ยมและหารือกับนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
 • กว่างซีทีวี (GXTV) จัดทำสกู๊ปอวยพรเทศกาลตรุษจีนปี 2561
  เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน 2561 ที่จะมาถึง กว่างซีทีวี (GXTV) ได้ขอความร่วมมือจากกงสุลใหญ่ประจำนครหนานหนิงทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย และเมียนมา จัดทำสกู๊ปอวยพรในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยทีมงาน GXTV ได้เดินทางมาบันทึกวีดิทัศน์นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กล่าวอวยพร เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
 • เยือนเมืองฉงจั่วและนิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว) – ไทย
  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำคณะกลุ่ม EAS(กลุ่มมิตรผล) เข้าพบหารือกับนายเหอ เหลียงจูน นายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่วคนใหม่ เกี่ยวกับการดูแลและคุ้มครองการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในเมืองฉงจั่วหรือเมืองแห่งน้ำตาลของจีน
 • โอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างไทย-เมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซี
  เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจี่ยน ซิงชาว (Jian Xingchao) รองนายกเทศมนตรีเมืองฝางเฉิงก่าง ได้นำคณะสำนักงานการต่างประเทศ กิจการชาวจีนโพ้นทะเลและกิจการฮ่องกงและมาเก๊าเมืองฝางเฉิงก่าง มาเยี่ยมเยือนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และเข้าพบหารือกับนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ฯ
 • คณะกงสุลอาเซียนร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองและสภาประชาชนของกว่างซี
  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24-25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น. นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นางสาววัลยา รื่นบุตร กงสุล และนางสาวหวง หยู ล่าม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาการเมืองเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ชุดที่ 12) และพิธีเปิดการประชุมสภาประชาชนเขตฯ กว่างซีจ้วง (ชุดที่ 13) พร้อมคณะกงสุลอาเซียนอื่น
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ร่วม Dinner Talk กับคณะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมทั้งศึกษาลู่ทางการค้าและการลงทุน ภายใต้โครงการศึกษาและสำรวจเส้นทางการค้าการลงทุนกับเส้นทางเศรษฐกิจไทย-เวียดนาม-จีน นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำคณะอนุกรรมการกลุ่มค้าชายแดนและค้าข้ามแดน (จีนตอนใต้) รวม 19 คน เยือนนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
 • คณะมหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) เข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อต่อยอดและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกว่างซีและไทยให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเนื่องเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 คณะมหาวิทยาลัยครูกว่างซี (Guangxi Normal University) เมืองกุ้ยหลิน นำโดยนายซู กุ้ยฟา รองอธิการบดี ได้เดินทางมาเยือนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และเข้าพบหารือกับนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
 • คณะกงสุลอาเซียนร่วมกิจกรรม Guangxi Radio : สันทนาการมิตรภาพ ครั้งที่ 9
  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Guangxi Radio ได้จัดกิจกรรมสันทนาการมิตรภาพ ครั้งที่ 9 ขึ้น เนื่องในโอกาสตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึง เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรม Red Forest โดยมีคณะกงสุลอาเซียนทั้ง 6 แห่งในนครหนานหนิงเข้าร่วม ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ประกาศ 

ดูทั้งหมด

1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,Nanning
Guangxi 530022 P.R. China

Tel. (86-771) 5526945-47
(on visa issues ext. 807)
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997

Email. thainng@mfa.go.th
Facebook: www.facebook.com/thaiconsulatenanning/

 

Business Information Center
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526945-47
Fax: (86-771) 5594997

Website: www.thaibizchina.com
Facebook: www.facebook.com/thaibizchina/

 

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国
办公时间:周一至周五
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公
关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-47 转807

 

 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • BIC
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • www.mfa.go.th
 • Vat refund for tourists
 • http://www.thaibizchina.com/