ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • สำนักงานวางแผน พัฒนา และบริหารเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซีเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง New
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างจีนกับอาเซียน และการสร้างเครือข่ายเมืองท่าเรือระหว่างจีนกับอาเซียน เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางอู๋ เสิ้งชุน (Wu Shengchun) รองอธิบดีสำนักงานวางแผน พัฒนา และบริหารเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ ได้นำคณะเข้าพบนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือถึงการเตรียมงานประชุมคณะทำงานเครือข่ายความร่วมมือเมืองท่าเรือจีน-อาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2562 หนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 16 ณ นครหนานหนิง รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายความร่วมมือเมืองท่าเรือจีน-อาเซียนในวันที่ 22-23 กันยายน 2562 และการอบรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศสำหรับเครือข่ายความร่วมมือเมืองท่าเรือจีน-อาเซียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2562 ที่เมืองชินโจวของกว่างซีด้วย
 • บริษัท Guangxi Sungain Sugar Group แสวงหาความร่วมมือด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์กับไทย New
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการค้าและการลงทุนในสาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับกว่างซี เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำคณะเข้าประชุมหารือกับผู้บริหารบริษัท Guangxi Sungain Sugar Group จำกัด บริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของจีน มีปริมาณการผลิตน้ำตาล 800,000 ตันต่อปี และมีกิจการครอบคลุม 6 สาขา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล ยีสต์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อสังหาริมทรัพย์ ปุ๋ยเคมี และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือด้านนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ประเทศไทย โดยเฉพาะการวิจัยและผลิตหุ่นยนต์อัจฉริยะเพื่อขนส่งและใช้ลาดตระเวนในสถานีรถไฟความเร็วสูงและสามารถประยุกต์กับงานอุตสาหกรรมอื่นได้ด้วย ซึ่งบริษัทได้รับการมอบหมายจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences - CAS) ให้เป็นหน่วยหลักดำเนินการในพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งสามารถจะต่อยอดความร่วมมือไปสู่ประเทศอาเซียนและไทยได้
 • รองผู้อำนวยการสถาบันสังคมศาสตร์กว่างซีเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง New
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งทุกปีจะมีการฟอรัมยุทธศาสตร์คลังปัญญาจีน-อาเซียน เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายเซี่ย หลินเฉิง (Mr. Xie Lincheng) รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรองผู้อำนวยการสถาบันสังคมศาสตร์กว่างซี ได้นำคณะเข้าพบนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมฟอรัมดังกล่าว รวมทั้งเรียนเชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมงานพิธีเปิดฟอรัมฯ ในวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2562 ที่โรงแรมแกรนด์ เมโทร พาร์ก นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2562 New
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นำโดยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ ในฐานะประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และครอบครัว รวม 30 คน ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดกวนอินฉานซื่อ นครหนานหนิง โดยได้นิมนต์พระภิกษุจากเขตสิบสองปันนาที่มาจำพรรษาชั่วคราวในวัดดังกล่าว ทั้งนี้ สถานกงสลุใหญ่ฯ ได้จัดหนังสือลงนามเพื่อถวายพระพรชัยมงคลสำหรับชาวไทยที่พำนักอยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณห้องโถงของสถานกงสุลใหญ่ฯ
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่อยู่เดียวดายและมีฐานะยากจน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2562
  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง นำโดยนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมครอบครัว และผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศนครหนานหนิง รวม 30 คน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุที่อยู่เดียวดายและ/หรือมีฐานะยากจนที่หมู่บ้านอู๋ฝู อำเภอเหิงเสี้ยน นครหนานหนิง รวม 3 ครัวเรือน พร้อมมอบข้าวหอมมะลิไทย อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวันให้กับครัวเรือนผู้ยากไร้ดังกล่าว
 • รองอธิบดีกรมการพัฒนา Big Data กว่างซีเข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างจีนและอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องปัญญาประดิษฐ์และ Big Data เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายเหวย เจียง (Wei Jiang) รองอธิบดีกรมการพัฒนา Big Data กว่างซี ได้นำคณะเข้าพบหารือกับนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ฯ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับการเตรียมงานการประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์จีน-อาเซียน (China-ASEAN AI Summit) ครั้งที่ 1 และพิธีลงนามหุ้นส่วนศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจีน-อาเซียน (China-ASEAN Information Habor - CAIH) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2562 ที่นครหนานหนิง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 33 กิจกรรมคู่ขนานของงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 16 ของปีนี้ ภายในช่วงงานการประชุมดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ฟอรัมงานหลัก ฟอรัมย่อยใน 5 สาขา ได้แก่ การประมวลผล เทคโนโลยี 5G การผลิตอัจฉริยะ รัฐบาลอัจฉริยะ และชีวิตอัจฉริยะ งานแสดงผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ใหม่ๆ พิธีมอบรางวัลการแข่งขันด้าน Big Data
 • อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศกว่างซีเข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทย – จีนและอาเซียน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายสือ ตงหลง (Shi Donglong) อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้นำคณะเข้าพบหารือกับนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ฯ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับการเตรียมงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ครั้งที่ 16 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2562 ณ นครหนานหนิง โดยในปีนี้ มีการเพิ่มพื้นที่จัดแสดงเป็น 134,000 ตารางเมตร มีการเชิญบริษัทจากต่างประเทศ 600 ราย และบริษัทจีนจาก 15 มณฑลเข้าร่วม และมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรวม 33 กิจกรรมภายใต้กรอบงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนด้วย
 • กงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมฐานการผลิตอัจฉริยะของ GXCG ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหลิงลี่ของนครหนานหนิง New
  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการผลิตและโครงการการก่อสร้างระหว่างไทยกับกว่างซี เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้นำคณะสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปเยี่ยมชมฐานการผลิตอัจฉริยะของกลุ่มบริษัท Guangxi Construction บริษัทในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของกว่างซี ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมหลิงลี่ นครหนานหนิง ภายในเขตอุตสาหกรรมฯ มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่น่าสนใจมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ แพลตฟอร์มการผลิตอัจฉริยะ (Smart Production Platforms) แพลตฟอร์มข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Information Platforms) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (E-Business Platforms) ศูนย์คลาวด์อัจฉริยะ (intelligence cloud center) และสวนถ่ายทอดวัฒนธรรม (Cultural Transmission)
 • การประชุมเตรียมการสำหรับงานฟอรัมมาตรฐานสากลจีน-อาเซียน ปี 2562
  เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการงานฟอรัมมาตรฐานสากลจีน-อาเซียน (China-ASEAN International Standardization Forum) ณ โรงแรม Wharton นครหนานหนิง โดยมีนายเฝิง เสวจุน (Feng Xuejun) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำสำนักงานกำกับดูแลตลาดกว่างซี เป็นประธาน และมีกงสุลใหญ่เวียดนาม กงสุลพาณิชย์เวียดนาม กงสุลเมียนมา รองกงสุล สปป.ลาว และมาเลเซีย ประจำนครหนานหนิง เข้าร่วมด้วย
 • สำนักงานวิทยุและโทรทัศน์กว่างซีเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับกว่างซีและจีนกับอาเซียน โดยเฉพาะด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปีนี้เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านสื่ออาเซียน-จีนอีกด้วย เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นางอู๋ เสี่ยวลี่ (Wu Xiaoli) รองอธิบดีสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี ได้นำคณะสำนักงานวิทยุและโทรทัศน์กว่างซีเข้าพบนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือถึงการประสานเชิญหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสัปดาห์โทรทัศน์จีน-อาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo - CAEXPO) ครั้งที่ 16 ณ นครหนานหนิง

ประกาศ 

ดูทั้งหมด


1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,
Nanning, Guangxi 530022 P.R. China
Tel. (86-771) 5526942-47
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997
Email. thainng@mfa.go.th
Facebook: www.facebook.com/thaiconsulatenanning/

Consular Section
Tel. (86-771) 5526945-46
Fax. (86-771) 5514509
E-mail. thaiconsularnng@hotmail.com
Submit Application/Payment
   - 09.00 -11.30 hrs.
Collect Passport / All Inquiries
   - 14.00 - 17.00 hrs.

Business Information Center (BIC)
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526942-43
Fax: (86-771) 5594997
Website: www.thaibizchina.com
Facebook: www.facebook.com/thaibizchina/

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国

办公时间:周一至周五
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公

关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-46

  

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • BIC
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • www.mfa.go.th
 • Vat refund for tourists
 • http://www.thaibizchina.com/