ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • พิธีเปิดการแข่งขันเรือมังกรจีน-อาเซียน ครั้งที่ 14 New
  เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สืบสานประเพณี และกรมการกีฬาเขตกว่างซีจ้วง สถานีโทรทัศน์กว่างซี กรมการกีฬานครหนานหนิง และสมาคมการกีฬานครหนานหนิง ร่วมจัดการแข่งขันเรือมังกรจีน-อาเซียน ครั้งที่ 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ จัตุรัสริมแม่น้ำยงเจียง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีนางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุญใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่อื่น ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว โดยในปีนี้ มีทีมจากจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย มาเลเซีย สปป. ลาว สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เข้าร่วมการแข่งขันด้วย
 • คณะกรมบริหารอุตสาหกรรมและการค้ากว่างซีเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง New
  ในช่วงงานมหกรรมสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ของทุกปี จะมีกิจกรรมคู่ขนานมากกว่า 35 กิจกรรม และ “ฟอรัมอุตสาหกรรมและการค้าจีน-อาเซียน” ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าว โดยในปีนี้ จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 และเปลี่ยนชื่อเป็น “ฟอรัมกำกับดูแลตลาดจีน-อาเซียน” เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเฝิง เสวียจุน อธิบดีกรมบริหารอุตสาหกรรมและการค้าเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จึงได้นำคณะเข้าพบ นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานที่จะจัดขึ้นนี้
 • คณะศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ของไทยเยือนนครหนานหนิง New
  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้นำคณะผู้แทน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และปลัดจังหวัดยะลา เดินทางเยือนกว่างซี ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ตามคำเชิญของฝ่ายจีน
 • การแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ 12
  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน (กว่างซี) และขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดงาน “การแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ 12” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดขึ้นทุกปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ Lecture hall อาคารเคอจี้ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นครหนานหนิง ภายใต้หัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0 กับความร่วมมือไทย – จีน”
 • คณะนักวิจัยสถาบันสังคมศาสตร์หนานหนิงเข้าพบกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อรับทราบถึงอุปสรรคและปัญหาที่ส่งผลต่อการขยายความร่วมมือและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ข้อมูลการค้าไทย-กว่างซี แนวโน้มในอนาคต ปัญหาที่นักลงทุนไทยเผชิญ รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในอนาคต ทั้งการลงทุนใน EEC ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ด้วย
 • อธิการบดีวิทยาลัยไป่เซ่อเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัยไป่เซ่อกับสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมทั้งหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยไป่เซ่อกับสถาบันการศึกษาของไทย ในช่วงเช้าของวันที่ 8 มิถุนายน 2561 นาย จิน ฉางอี้ (Jin Changyi) อธิการบดีวิทยาลัยไป๋เซ่อ ได้เข้าพบนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อแนะนำตนเอง และแนะนำความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยไป่เซ่อกับสถาบันการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ให้การต้อนรับคณะกรมประชาสัมพันธ์ของไทย และ China-ASEAN Information Harbor ของกว่างซี
  เพื่อให้การศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงาน หลักสูตรการบริหารจัดการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 12 ของกรมประชาสัมพันธ์ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ให้การต้อนรับและอำนวยการจัดการบรรยายและหารือระหว่างคณะกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท China-ASEAN Information Harbor Co.,Ltd. (CAIH)
 • กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง บรรยายให้คณะศึกษาดูงานจากกรมประชาสัมพันธ์
  เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของจีน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และความเชื่อมโยงกับประเทศไทย โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ แก่คณะผู้เข้ารับการอบรมภายใต้หลักสูตร การบริหารจัดการกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (Strategic PR Management) รุ่นที่ 12 ของกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้บรรยายเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของประเทศจีน
 • กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง แชร์ประสบการณ์เป็นล่ามสำหรับกิจการต่างประเทศ
  เพือเปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาจีน เอกวิชาภาษาไทย ได้เรียนรู้ทักษะการเป็นล่ามภาษาไทยสำหรับกิจการต่างประเทศ นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์การเป็นล่ามและสอนทักษะการแปลในกิจการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นครหนานหนิง
 • พิธีเปิดงาน “สวัสดี ยุคใหม่ การประกวดประพันธ์แอนิเมชันจีน-อาเซียน”
  เพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปแอนิเมชัน ในหัวข้อ“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และยุทธศาสตร์ “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ให้กับสาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชน สถานีโทรทัศน์กว่างซีได้จัดพิธีเปิดงาน “สวัสดี ยุคใหม่ การประกวดประพันธ์แอนิเมชันจีน–อาเซียน” ขึ้น เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติหนานหนิง โดยมีผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม เข้าร่วม

ประกาศ 

ดูทั้งหมด


1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,
Nanning, Guangxi 530022 P.R. China
Tel. (86-771) 5526945-47
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997
Email. thainng@mfa.go.th
Facebook: www.facebook.com/thaiconsulatenanning/

Consular Section
Tel. (86-771) 5526945-47 ext.807
Fax. (86-771) 5514509
E-mail. thaiconsularnng@hotmail.com
Submit Application/Payment
   - 09.00 -11.30 hrs.
Collect Passport / All Inquiries
   - 14.00 - 17.00 hrs.

Business Information Center (BIC)
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526945-47
Fax: (86-771) 5594997
Website: www.thaibizchina.com
Facebook: www.facebook.com/thaibizchina/

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国

办公时间:周一至周五
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公

关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-47 转 807

 


 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • BIC
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • www.mfa.go.th
 • Vat refund for tourists
 • http://www.thaibizchina.com/