ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • กิจกรรมเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี New
  เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและกระชับความร่วมมือด้านสื่อมวลชนและวัฒนธรรมระหว่างกว่างซีกับอาเซียน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 19 มกราคม 2563 นายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่มาเลเซีย กัมพูชา และคณะกงสุลเมียนมา สปป. ลาว และเวียดนาม รวมทั้งคณะผู้แทนจากหน่วยงานจีนในกว่างซี อาทิ กรมวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี สำนักงานการต่างประเทศกว่างซี สำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ที่โรงแรม Red Forest นครหนานหนิง จัดโดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี โดยมีนายหวง หยวี่ (Huang Yu) นายสถานีฯ เป็นประธานฝ่ายจีน และกงสุลใหญ่มาเลเซียเป็นประธานฝ่ายอาเซียน
 • งานฉลองเทศกาลตรุษจีนปี 2563 จัดโดยเทศบาลประชาชนนครหนานหนิง New
  เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครหนานหนิงกับเทศบาลประชาชนนครหนานหนิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนครหนานหนิง เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 15 มกราคม 2563 นายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลใหญ่เมียนมา เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา และคณะกงสุลอาเซียน ได้เข้าร่วมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยเทศบาลประชาชนนครหนานหนิงที่โรงอาหารของเทศบาลฯ โดยมีนายโจว หงโป (Zhou Hongbo) นายกเทศมนตรีนครหนานหนิง เป็นประธานฝ่ายจีน และกงสุลใหญ่เมียนมาเป็นประธานฝ่ายอาเซียน
 • พิธีเปิดการประชุมครั้งที่ 3 ของสภาประชาชนกว่างซี ชุดที่ 13 New
  เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. นายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาประชาชนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3) พร้อมคณะกงสุลอาเซียน ณ หอประชุมประชาชนกว่างซี โดยมีนายเฉิน อู่ (Chen Wu) ประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง แถลงรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลกว่างซีต่อสภาฯ ซึ่งประะกอบด้วยผลงานในปี 2562 และเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2563 ของกว่างซี ซึ่งมีทั้งหมด 8 ด้าน อาทิ การขจัดความยากจนและการก้าวเข้าสู่สังคมกินดีอยู่ดีอย่างรอบด้าน การปรับโครงสร้างและยกระดับอุตสาหกรรม และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย โดยได้ตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของกว่างซีในปี 2563 ที่ร้อยละ 6-6.5 การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และลดจำนวนคนยากจนอีก 240,000 คนที่เหลือ
 • ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่สหราชอาณาจักร ณ นครกว่างโจว เข้าพบหารือกับรองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 มกราคม 2563 นายเจมส์ นอร์แมน (James Norman) หัวหน้า Outreach ภาคจีนตอนใต้ สถานกงสุลใหญ่สหราชอาณาจักร ณ นครกว่างโจว ได้นำคณะเข้าพบนายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยหารือเกี่ยวกับโอกาสการขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของกว่างซี
 • งาน China Expo Forum for International Cooperation ครั้งที่ 16 ที่นครหนานหนิง
  เพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม MICE ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการการจัดประชุมและนิทรรศการ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 9 มกราคม 2563 กงสุลฝ่ายพาณิชย์และกงสุล ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน China Expo Forum For International Cooperation ครั้งที่ 16 ที่ศูนย์การประชุมเรือนรับรองลี่หยวน นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีรองประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (CCPIT) ประธานสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการโลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมการประชุมนานาชาติ รองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง และรองอธิบดีกระทรวงพาณิชย์จีน ขึ้นกล่าวตามลำดับ โดยมีบริษัทผู้เข้าร่วมที่เกี่ยวข้องจาก 20 ประเทศ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี เอธิโอเปีย และสาธารณรัฐเช็ก ประมาณ 1,000 คนเข้าร่วม อนึ่ง งานดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่ปี 2548 และเป็นหนึ่งในงานนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดของโลก
 • มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (กุ้ยหลิน) เยี่ยมเยือนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
  เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 และเพื่อขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ที่ให้การสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยครูกว่างซี (กุ้ยหลิน) กับประเทศไทยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 มกราคม 2563 นางหลี่ ตงเหม๋ย (Li Dongmei) ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยครูกว่างซี (กุ้ยหลิน) ได้นำคณะเข้าพบนายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการขยายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ของไทย รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปี 2563 นี้
 • งานคอนเสิร์ตปีใหม่ Come Close to ASEAN ประจำปี 2563 ที่พิพิธภัณฑ์หนานหนิง
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 5 มกราคม 2563 สมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนนครหนานหนิงร่วมกับพิพิธภัณฑ์หนานหนิง ได้จัดงาน Come Close to ASEAN – the 2020 New Year Concert ขึ้นที่พิพิธภัณฑ์หนานหนิง โดยมีนายเกา สง (Gao Xiong) ประธานศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศกว่างซี เป็นประธาน และนางหวง ไห่เยี่ยน (Huang Haiyan) อุปนายกสมาคมมิตรภาพวิเทศสัมพันธ์แห่งประชาชนนครหนานหนิง ขึ้นกล่าว พร้อมผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ไทย เมียนมา มาเลเซีย และ สปป. ลาว เข้าร่วม
 • งาน Digital Guangxi Kunpeng Industrial Ecology Conference
  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของกว่างซี การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลกว่างซี และความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับทุกฝ่าย รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 นายวศิน ธรรมวาสี รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และกงสุลใหญ่เมียนมาประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมการประชุมระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลกว่างซี (Digital Guangxi Kunpeng Industrial Ecology Conference) ณ เรือนรับรองลี่หยวน นครหนานหนิง จัดโดยรัฐบาลกว่างซี และกรม Big Data กว่างซี ทั้งนี้ ยังมีพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรม Kunpeng ในงานการประชุมดังกล่าวด้วย
 • งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง และงานฉลองปีใหม่ 2563
  เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศสมาชิก 6 ประเทศในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง (Mekong-Lanchang Cooperation - MLC) และส่งเสริมความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายวศิน ธรรมวาสี รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลใหญ่มาเลเซีย และกงสุลกัมพูชา ได้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนล้านช้าง-แม่โขง และงานฉลองปีใหม่ 2563 ที่สวนสนุก Fantawild นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จัดโดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์กว่างซี โดยได้เชิญนักร้องจากประเทศมาเลเซีย ไทย สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เข้าร่วมขับร้องเพลงกับนักร้องจีนในงานดังกล่าว

ประกาศ 

ดูทั้งหมด


1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,
Nanning, Guangxi 530022 P.R. China
Tel. (86-771) 5526942-43
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997
Email. thaiconsulate.NNG@mfa.mail.go.th
Facebook: www.facebook.com/thaiconsulatenanning/

Consular Section
Tel. (86-771) 5526945-46
Fax. (86-771) 5514509
E-mail. thaiconsularnng@hotmail.com
Submit Application/Payment
   - 09.00 -11.30 hrs.
Collect Passport / All Inquiries
   - 14.00 - 17.00 hrs.

Business Information Center (BIC)
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526942-43
Fax: (86-771) 5594997
Website: www.thaibizchina.com
Facebook: www.facebook.com/thaibizchina/

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国

办公时间:周一至周五
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公

关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-46

  

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • BIC
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • www.mfa.go.th
 • Vat refund for tourists
 • http://www.thaibizchina.com/