ข่าวเด่น 

ดูทั้งหมด
 • มหาวิทยาลัยศิลปะกว่างซีเปิดสอนวิชาภาษาไทย ‘Foreign Language Elite’ ขึ้นเป็นครั้งแรก New
  เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและขยายโอกาสความร่วมมือด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมระหว่างจีน (กว่างซี) กับไทยให้เพิ่มพูนมากขึ้น ล่าสุด มหาวิทยาลัยศิลปะกว่างซีได้ริเริ่มเปิดการสอนวิชาเลือกภาษาไทยให้กับนักศึกษาในปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีพิธีการเปิดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีนายไช่ ชางโจ เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปะกว่างซีเป็นประธานกล่าวเปิด และนางสาววัลยา รื่นบุตร กงสุล ณ นครหนานหนิง พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาเลือกภาษาไทยรุ่นแรกเข้าร่วม
 • ฟอรัมวัฒนธรรมชาจีน(กว่างซี)-อาเซียน ปี 2561 New
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาระหว่างกว่างซีกับอาเซียน ในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 11พฤศจิกายน 2561 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลฝ่ายพาณิชย์กัมพูชา และรองกงสุล สปป. ลาว ประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมฟอรัมวัฒนธรรมชาจีน-อาเซียน ปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาตินครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมชานานาชาติจีน (หนานหนิง) ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นในวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2561 โดยศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติกว่างซี ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมชาและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในกว่างซีและเมืองข้างเคียง
 • ฟอรัมความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 New
  เพื่อผลักดันและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีนกับอาเซียน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดฟอรัมความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาจีน-อาเซียน ครั้งที่ 3 ที่นครหนานหนิง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน2561 ร่วมจัดโดยมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซีและศูนย์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติกว่างซี และมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนและอาเซียนกว่า 40 แห่งเข้าร่วมงานดังกล่าว ในส่วนของไทย มีคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมด้วย
 • เวทีส่งเสริมการส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าจีนสู่ตลาดอาเซียน New
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือเกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้าระหว่างจีนกับอาเซียน ในช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลใหญ่ สปป. ลาว กงสุลพาณิชย์กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้ารถยนต์พลังงานใหม่และมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้ากว่างซี ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนานาชาตินครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีผู้ประกอบการจีนเข้าร่วมจัดแสดงรถพลังงานไฟฟ้าแบบ 2 ล้อ 3 ล้อ 4 ล้อ รถยนต์พลังงานใหม่ พร้อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 รวมกว่า 3,000 บูธ และมีคณะผู้จัดซื้อจากประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย ฯลฯ เข้าชมงานและเจรจาธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 กว่างซีได้ส่งออกรถพลังงานไฟฟ้ามากกว่า 7 แสนคัน คิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 70 ของปริมาณการส่งออกรถพลังงานไฟฟ้าโดยรวมของจีน
 • กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (จีน) เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง New
  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นายวงศ์พัฒน์ พันธุ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (จีน) ได้นำคณะมาเยี่ยมเยือนและหารือกับนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เกี่ยวกับพัฒนาการและศักยภาพทางเศรษฐกิจของกว่างซี พร้อมทั้งหารือถึงโอกาสความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับกสิกรไทยในปี 2562 ปัจจุบัน ธนาคารกสิกรไทยมีสาขาที่จีน 4 แห่งใน 3 เมือง ได้แก่ เมืองเซินเจิ้น นครเฉิงตู และนครเซี่ยงไฮ้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดสาขาในอีก 2 เมือง
 • พิธีปล่อยขบวนรถยนต์แรลลีนานาชาติจีน-อาเซียน ปี 2018 ที่นครหนานหนิง
  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทุกปีจะมีการแข่งขันรถยนต์แรลลีนานาชาติจีน-อาเซียนและการแข่งขันรถยนต์แรลลีสื่อมวลชนจีน-อาเซียน ซึ่งจัดโดยสำนักงานกีฬาแห่งชาติจีน รัฐบาลกว่างซี และสำนักเลขาธิการอาเซียน และในปีนี้ ได้มีพิธีปล่อยขบวนรถยนต์แรลลีนานาชาติจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ศูนย์กีฬากว่างซีของนครหนานหนิง โดยมีรองประธานเขตฯ กว่างซีจ้วง (นายหวง จุ้นหัว) รองนายกเทศมนตรีนครหนานหนิง รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารกีฬารถยนต์และรถจักรยานยนต์ สำนักงานกีฬาแห่งชาติจีน อธิบดีสำนักงานกีฬากว่างซี กงสุลใหญ่ไทย สปป. ลาว เวียดนาม และผู้แทนกงสุลใหญ่มาเลเซียและเมียนมาเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
 • ปิงปองกระชับมิตรจีน-อาเซียน
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านกีฬาและวัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับจีน เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลใหญ่มาเลเซีย สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมาประจำนครหนานหนิง และกงสุลอินโดนีเซียประจำนครกว่างโจว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสจีน-อาเซียน (Silk Road Cup) ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาอำเภอระดับเมืองจิ้งซี เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีนายโจว ยี่เจว๋ (Zhou Yijue) นายกเทศมนตรีเมืองไป่เซ่อ เป็นประธานเปิดงาน
 • นิทรรศการท่องเที่ยวจีน-อาเซียน ประจำปี 2561
  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางจิตติมา เอี่ยมสุทธา รองกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการท่องเที่ยวจีน-อาเซียน ปี 2561 ที่เมืองกุ้ยหลิน เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนและรัฐบาลประชาชนเขต ฯ กว่างซีจ้วง มีมณฑล/เขต และประเทศต่างๆ กว่า 50 แห่ง และมีผู้ประกอบการประมาณ 800 ราย เข้าร่วม
 • คณะกงสุลอาเซียนสำรวจพื้นที่ด่านชายแดนหลงปังของเมืองไป่เซ่อ
  เพื่อศึกษาโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีน โดยเฉพาะการค้าชายแดน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 ตุลาคม 2561 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง กงสุลใหญ่มาเลเซีย สปป. ลาว กัมพูชา และเมียนมา ได้เดินทางไปสำรวจบริเวณจุดตรวจด่านชายแดนหลงปัง ซึ่งเป็นด่านชายแดนระหว่างจีนและเวียดนามของเมืองไป่เซ่อที่มีการสัญจรของผู้คนและการขนส่งสินค้าระหว่างกัน (ปัจจุบันมีผู้คนสัญจรผ่านแดนปีละประมาณ 3 แสนคน/ครั้ง และรถยนต์ปีละ 5 หมื่นคัน/ครั้ง) รวมทั้งบริเวณก่อสร้างศูนย์โลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศว่านเซิงโหลงกว่างซี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2563 โดยสินค้าที่จีนนำเข้าจากเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร (อาหารทะเล ผลไม้) และสินค้าที่จีนส่งออกไปเวียดนาม ได้แก่ อุปกรณ์อุตสาหกรรมกึ่งสำเร็จรูป (เครื่องจักรกล วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์) โดยสินค้าต่างๆ ที่นำเข้ามาทางด่านหลงปัง สามารถขนส่งต่อไปยังคลังสินค้าห้องเย็นไป่เซ่ออีห้าวในเมืองไป่เซ่อ ก่อนกระจายต่อไปยังหัวเมืองต่างๆ ของจีน ทั้งนครหนานหนิง นครคุนหมิง นครกว่างโจว กรุงปักกิ่ง และนครฉงชิ่งที่เชื่อมต่อไปยังยุโรปอีกด้วย
 • เมืองไป่เซ่อของกว่างซี อีกช่องทางความร่วมมือด้านการเกษตรจีน-อาเซียน
  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างอาเซียนกับจีน ในช่วงเช้าของวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมกงสุลใหญ่มาเลเซีย สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม ประจำนครหนานหนิง ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรสมัยใหม่จีน-อาเซียน ครั้งที่ 11 ณ อำเภอเถียนหยาง เมืองไป่เซ่อ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยมีผู้ประกอบการจากเมืองไป่เซ่อและเมืองอื่นๆ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้ารวมทั้งสินค้าจากไทย ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 รวมทั้งหมด 586 บูธ โดยมี 8 บูธที่จัดแสดงสินค้าไทย

ประกาศ 

ดูทั้งหมด


1stand 2nd Floor.,52-1 Jinhu Road,
Nanning, Guangxi 530022 P.R. China
Tel. (86-771) 5526945-47
VOIP: 520351,520352,520353,520354
Fax. (86-771) 5594997
Email. thainng@mfa.go.th
Facebook: www.facebook.com/thaiconsulatenanning/

Consular Section
Tel. (86-771) 5526945-47 ext.807
Fax. (86-771) 5514509
E-mail. thaiconsularnng@hotmail.com
Submit Application/Payment
   - 09.00 -11.30 hrs.
Collect Passport / All Inquiries
   - 14.00 - 17.00 hrs.

Business Information Center (BIC)
1st Floor, Oriental Manhattan, No. 52-1 Jinhu Road,
Nanning,Guangxi 530022 P.R. China
Tel: (86-771) 5526945-47
Fax: (86-771) 5594997
Website: www.thaibizchina.com
Facebook: www.facebook.com/thaibizchina/

泰王国驻南宁总领事馆
地址:东方曼哈顿大厦一楼,金湖路 52-1号,
南宁市,广西壮族自治区 530022 中国

办公时间:周一至周五
签证与认证申请 : 09.00-11.30
签证与认证领取 : 14.00-17.00
周六,日及节假日停止办公

关于签证咨询,请联系(86-771)5526945-47 转 807

 


 

ปฏิทิน 

ดูทั้งหมด
 • BIC
 • สถานกงสุลไทยในจีน
 • www.mfa.go.th
 • Vat refund for tourists
 • http://www.thaibizchina.com/