• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

  • สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งเตือนคนไทยทุกท่านใน โซมาเลีย เซาท์ซูดานและบุรุนดี ให้ติดตามข่าวสาร สถานการณ์ความวุ่นวายและหลีกเลี่ยงการสัญจรเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยความปราถนาดีค่ะ

  •     REGISTER NOW ... for the 12th Asia Pacific Orchid Conference in Bangkok, Thailand (19-27 March 2016)  >>>>>  http://www.apoc12.com/    

Royal Thai Embassy in Nairobi | สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี

Rose Avenue (off Denis Pritt Rd)
P.O. Box 58349 - 00200 City Square
Nairobi, Kenya

Tel. (+254) 20 291 9100  หรือโทร 02 203 6000 ต่อ 581110 (ค่าโทรอัตราหมายเลขในกรุงเทพฯ) 

Fax. (+254) 20 291 9400
Email. thai@thainbi.or.ke

Office Hours :  Monday to Friday  09.00 - 16.00 hours

Visa application hours: 9.00 - 12.30 hrs.

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยาก (+๒๕๔) ๗๓๓ ๑๔๕ ๑๔๕