คนไทยในต่างประเทศ

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 • การแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่องแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 62
  26 มี.ค. 2562
 • ประกาศวันและสถานที่เลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
  ประกาศวันและสถานที่เลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบไว้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ เปิดคูหาดังนี้คะ 1) ในวันเสาร์ที่ 9 และ จันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 10.00 - 16.00 น. ที่สำนักงานสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และ 2) วันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.00 น. ที่ศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยสาวิตรีไบ ภูเล เมืองปุเณ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งเคลื่อนที่ไว้ที่เมืองปุเณ
  7 มี.ค. 2562
 • 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ของการเลือกตั้ง และข้อห้ามต่าง ๆ
  5 ขั้นตอนง่าย ๆ ของการเลือกตั้ง และข้อห้ามต่าง ๆ
  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบไว้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ เปิดคูหาดังนี้คะ 1) ในวันเสาร์ที่ 9 และ จันทร์ที่ 11 มี.ค. 62 เวลา 10.00 - 16.00 น. ที่สำนักงานสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ชั้น 12 อาคาร Express Tower, Nariman Point, South Mumbai 400021 ตาม Google Map นี้เลยคะ https://goo.gl/maps/LHNefTJDkRE2 และ 2) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งเคลื่อนที่ไว้ที่เมืองปุเณ เปิดคูหาวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 61 เวลา 10.00 - 16.00 น. ที่ศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัยสาวิตรีไบ ภูเล เมืองปุเณ ที่อยู่ตามลิ้งค์นี้ https://goo.gl/maps/ghum2Cd9r4M2
  เอกสารแสดงตนที่ต้องนำติดตัวมาด้วยในวันเลือกตั้ง คือ บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง และแนะนำให้เอาเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรออนไลน์หรือจากสถานกงสุลใหญฯ ติดตัวมาด้วยนะคะ โดยมี 5 ชั้นตอนง่าย ๆ ของการเลือกตั้งดังภาพเลยคะ
  7 มี.ค. 2562
 • ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเตอร์เน็ต
  ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเตอร์เน็ต
  กรุณาคลิ้กเพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเตอร์เน็ต
  30 ม.ค. 2562
 • วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
  วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
  ผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิเลือกตั้งกับสถานกงสุลใหญ่ ฯ ต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิฯ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยลงทะเบียนด้วยตนเองทาง Internet หรือลงทะเบียนด้วยตนเองกับสถานกงสุลใหญ่ ฯ หรือทางไปรษณย์ กรุณาคลิ้กเพื่อดูวิธีการลงทะเบียน
  29 ม.ค. 2562