บริการคนไทย / Services

ศูนย์รับคำร้องขอรับการตรวจลงตราในเขตอาณาสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐกัว และรัฐมัธยประเทศ สามารถยื่นคำร้องขอตรวจลงตรากับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอตรวจลงตรา โดยบริษัท VFS Global - Thailand Visa Application Center ดังนี้

Mumbai

VFS Global

Urmi Axis Building, Ground Floor, Behind Famous Studio,

Opp. E Moses Road, Mahalaxmi (West), Mumbai – 400 011

Submission Timings:

Individual Applicants – 08:00 to 13:00 and 14:00 15:00 (Monday-Friday)

Travel Agents – 08:00 to 11:00 (Monday-Friday)

Passport Retrieval Timings: 15:00 -17:00 (Monday-Friday)

 

Ahmedabad

VFS Global

Ground Floor, GCCI Building, Ashram Road, Ahmedabad – 380009 India.

Submission Timings:

Individual Applicants – 09:00 to 15:00 (Monday-Friday)

Passport Retrieval Timings: 09:00 -15:00 (Monday-Friday)

Email: - infothai.westin@vfshelpline.com

Pune

VFS Global

4th Floor,FCore, Marvel Edge, Viman Nagar, Pune 411014

Submission Timings:

Individual Applicants – 09:00 to 15:00 (Monday-Friday)

Passport Retrieval Timings: 09:00 -15:00 (Monday-Friday)

Email: - infothai.westin@vfshelpline.com


Goa

VFS Global

Gera Imperium 1, 3rd Floor, Office No. 301, Patto Plaza, Panjim, Goa 403001, India

Submission Timings:

Individual Applicants – 09:00 to 15:00 (Monday-Friday)

Passport Retrieval Timings: 09:00 -15:00 (Monday-Friday)

Email: - infothai.westin@vfshelpline.com

 

Diplomatic and official passport holders can apply visa directly at the Royal Thai Consulate-General in Mumbai.    

For more information on applying for a Thai Visa and respective Visa Fees, please visit the Visa Centres' website at  http://www.vfs-thailand.co.in/Mumbai/index.html