สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี ข่าวสาร / News

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 9.45 - 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยมีนายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ฯ เป็นประธาน มีข้าราชการ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเมืองมุมไบ เข้าร่วมพิธี พระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากวัดไทย อชันต้า - ออโรลา เมืองเอารังคาบาด รัฐมหาราษฏระ ประกอบพิธี จากนั้น ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร