ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ  : ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง ขอให้คนไทยใช้ความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรในรัฐมหาราษฏระและรัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย ข่าวสาร / News

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ : ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง ขอให้คนไทยใช้ความระมัดระวังในการเดินทางสัญจรในรัฐมหาราษฏระและรัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย

ไฟล์แนบ