ข่าวล่าสุด : โครงการครัวไทยสู่ครัวอินเดียตะวันตก ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : โครงการครัวไทยสู่ครัวอินเดียตะวันตก

 

                    เมื่อต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ จัดกิจกรรมโครงการ “ครัวไทยสู่ครัวอินเดียตะวันตก” เพื่อส่งเสริมกระแสนิยมอาหารไทยต้นตำรับรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยในอินเดียตะวันตก ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา

                    ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยกลางแจ้ง ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งอินเดียตะวันตก กลางใจเมืองมุมไบตอนใต้ โดยได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสำหรับคณะกงสุลต่างประเทศในเมืองมุมไบ ตลอดจนผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนในรัฐมหาราษฏระ ในงานเลี้ยงรับรองในวันคล้ายวันพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพะรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร งานวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อค่ำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในขณะเดียวกัน ในช่วงเทศกาลไทย หรือ Namaste Thailand in Mumbai 2018 โดยจัดกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารไทยและการแกะสลักผักและผลไม้ มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ต่อมาก็ได้จัดกิจกรรมการสาธิตการประกอบอาหารไทย ณ สนามหน้าศูนย์แสดงสินค้า World Trade Centre เมืองมุมไบ ในงานเทศกาลอาหาร The Uppercrust Food & Wine Show 2018 เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีกลุ่มชนชั้นกลางในเมืองมุมไบเข้าร่วมจำนวนมาก

                   นอกจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ The Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition (IHM - Mumbai) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประกอบอาหารไทยสำหรับนักศึกษาเป็นเวลา ๒ วัน เพื่อให้นักเรียนซึ่งจะเป็นบุคลากรในธุรกิจด้านอาหารในอินเดียตะวันตกได้เรียนรู้อาหารไทยต้นตำรับ และให้สถาบันการศึกษาในอินเดียบรรจุการประกอบอาหารไทยในหลักสูตรการเรียนการสอนต่อไป

                   โครงการครัวไทยสู่ครัวอินเดียตะวันตก มุ่งสร้างกระแสนิยมอาหารไทยและวัฒนธรรมไทย พัฒนาทักษะบุคลากรในแวดวงอาหาร โดยให้ความสำคัญต่อรสชาติอาหารตามต้นตำรับดั้งเดิม รวมทั้งส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยและการขยายตลาดอาหารและเครื่องปรุงนำเข้าจากไทยในอินเดียตะวันตก ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและตลาดการค้าที่สำคัญของอินเดีย