ข่าวล่าสุด : เทศกาลไทย ณ เมืองมุมไบ: Namaste Thailand in Mumbai 2018 ๑-๒ ธันวามคม ๒๕๖๑ ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : เทศกาลไทย ณ เมืองมุมไบ: Namaste Thailand in Mumbai 2018 ๑-๒ ธันวามคม ๒๕๖๑ ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองมุมไบ ระหว่าง ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกลางแจ้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งอินเดียตะวันตก Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya (CSMVS) เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย

การจัดเทศกาไลทยจัดขึ้นที่กลางใจเมือง ที่ลานพิพิธภัณฑสถานแห่งอินเดียตะวันตก ซึ่งมีความสง่างามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ประชาชมชาวเมืองมุมไบและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน

ภายในงานเทศกาลไทย มีคนจำนวนมากเข้าชมนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช บรมนาถพิตร รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าของบริษัทไทยที่ไปลงทุนในอินเดียตะวันตก ได้แก่ บ. CP Aquaculture (India) และ บ. Srithai Superware

กิจกรรมที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมอย่างยิ่ง คือการแสดงนาฏศิลป์โดยกรมศิลปากรในชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดอุลยเดช บรมนาถพิตร และการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบ นับเป็นการเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมไทย-อินเดีย และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ฝ่ายอินเดียทราบว่า บัดนี้โขนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกแล้ว นอกจากนั้น สำนักงาน ททท. เมืองมุมไบ ยังได้จัดการแสดงหัตกรรมการตกแต่งหัวโขน และการแข่งขันการวาดหัวโขนชิงรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินจาก บ. การบินไทย/มุมไบ และ บ. การบินกรุงเทพฯ/มุมไบ อีกด้วย

นอกจานั้น การสาธิตการประกอบอาหารไทยจากมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับอย่างดี มีผู้เข้าชมรอบละกว่า ๕๐ คน นอกจากนั้น ยังได้ชมศิลปะการตกแต่งอาหาร ได้แก่ การแกะสลักผักและผลไม้ นับว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างกระแสความนิยมอาหารไทยให้ทวีมากขึ้นในสังคมอินเดีย และชักจูงคนอินเดียให้ไปเที่ยวไทยมากขึ้น เมื่อปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวอินเดียไปไทยกว่า ๑.๔ ล้านคน และตั้งเป้าหมายให้ถึง ๒ ล้านคนในสามสามปีข้างหน้า

เมืองมุมไบมีความสำคัญต่อไทยในด้านการเป็นคู่ค้าสำคัญ เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม การเงินการธนาคาร และภาพยนตร์หรือบอลลี่วู้ด สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดเทศกาลไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้การทูตวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความสัมพันธ์ในทุกระดับ ซึ่งจักได้ขยายไปสู่ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ต่อไป