ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๓๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งอินเดียตะวันตก (Chhatrapati Shivaji Maharaj Vasu Sangrahalaya Museum) ใจกลางเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย

นายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เป็นประธาน นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเป็นแขกเกียรติยศ  นายราชโกปาล เดวารา (Rajagopal Devara) Principal Secretary for Finance และ Chief Protocol Officer (๒๕๖๐-มิถุนายน ๒๕๖๑) แห่งรัฐมหาราษฏระ เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายอินเดีย บุคคลทั้งสามได้กล่าวสุนทรพจน์มีเนื้อหาครอบคลุมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนมนาถบพิตร และวิสัยทัศน์การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียตะวันตกมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓๕๐ คน ประกอบด้วยคณะกงสุลต่างประเทศ ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคมอินเดีย และชุมชนไทย

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดจนการแสดงนาฏศิลป์โดยกรมศิลปากร ได้แก่ การแสดงชุดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนยกรบ การจัดสาธิตการวาดหัวโขน โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการแสดงการแกะสลักผักผลไม้ ตลอดจนการจัดเลี้ยงอาหารไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฯ

อนึ่ง ก่อนงานเลี้ยงรับรอง สถานกงสุลใหญ่ ฯ ได้จัดกิจกรรมน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ สมาชิกทีมประเทศไทย  นักเรียนนักศึกษา และชุมชนไทย เข้าร่วมประมาณ ๗๐ คน