ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เมืองมุมไบ
 
เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดพิธีถวายบังคม พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๒๓ ตุลาคม โดยมีนายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ ฯ เป็นประธาน มีข้าราชการ และสมาชิกทีมประเทศไทย ณ เมืองมุมไบ เข้าร่วมพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ในการนี้ ผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๕๗ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว