ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ เมืองมุมไบ นำคณะผู้ผลิตภาพยนตร์ Bollywood เยือนไทย ส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย – อินเดีย ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ เมืองมุมไบ นำคณะผู้ผลิตภาพยนตร์ Bollywood เยือนไทย ส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย – อินเดีย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เมืองมุมไบ จัดทำโครงการ Thailand – Bollywood Film Mission โดยนำคณะผู้ผลิตภาพยนตร์ Bollywood จากเมืองมุมไบ อินเดีย เยือนไทยเมื่อระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 2 ตุลาคม 2561 โดยมีภารกิจในการสำรวจสถานที่ถ่ายทำภาพยตร์และร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเอกชนภาคอุตสหกรรมภาพนตร์ไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายและมาตรการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ศักยภาพของภาคธุรกิจการให้บริการถ่ายทำภาพยนตร์และธุรกิจต่อเนื่อง ตลอดจนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและทัศนียภาพที่สวยงามหลากหลายสำหรับการเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากภาคเอกชนไทยได้แก่ สายการบินไทย สายการบิน Bangkok Airways โรงแรมในเครือดุสิตธานี และโรงแรม Cantara Grand

คณะผู้ผลิตภาพยตร์ที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้กำกับภาพยตร์ ที่ปรึกษาด้านสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ในต่างประเทศที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการ Bollywood มากว่า 15 ปี ตลอดจนผู้ผลิตภาพยตร์ภาพยตร์จาก Production House ชั้นนำของ Bollywood ได้แก่ Aamir Khan Production, RSVP Film, Wizfilms และ Azure Entertainment โดยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศได้ร่วมกันจัดการสัมมนามาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในไทยและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตภาพยนตร์ Bollywood กับภาคเอกชนไทย ในโอกาสนี้ คณะได้พบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ททท. และผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์ กรมการท่องเที่ยว ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการ Thailand Film Incentive และ Cash Rebate Scheme สำหรับกองถ่ายทำภาพยตร์ต่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อปี 2560 นอกจากนี้ยังได้พบหารือและสร้างเครือข่ายทางธุรกับภาคเอกชน ได้แก่ เลขาธิการและรองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ประธานสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยตร์ต่างประเทศ ประธานสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟฟิกไทย ตลอดจนบริษัทผู้ให้บริการด้านการผลิตภาพยนตร์กว่า 20 บริษัทที่เข้าร่วมสัมนาและกิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับ ททท. มุมไบ ได้จัดให้คณะได้ทัศนศึกษาและสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ ทั้งในกรุงเทพฯ จังหวัดกระบี่ พื้นที่บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ                   เมืองพัทยาด้วย เพื่อนำเสนอ Film Location ที่หลากหลาย ทั้งความเป็นเมือง ธรรมชาติทางทะเล ภูเขา และจุดท่องเที่ยวทางเลือก ซึ่งคณะผู้ผลิตภาพยตร์ต่างประทับใจในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม มีทางเลือกหลากหลาย และเป็นเอกลักษณ์ และยังได้เห็นศักยภาพและความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้าน logistic การเดินทาง โรงแรมที่พัก และการบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย ในโอกาสนี้ ททท. มุมไบ ยังได้นัดหมายให้คณะได้พบหารือกับผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่นระหว่างการลงพื้นที่ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา และ เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นากยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ กรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา และนายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและท้องที่ต่างให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเข้ามาถ่ายทำภาพยตร์ต่างประเทศในไทยและแสดงความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ผลิตภาพยตร์ Bollywood ในการเข้ามาถ่ายทำภาพยตร์ โดยไทยมีการเข้ามาถ่ายทำภาพยตร์และสื่อต่าง ๆ จากต่างประเทศกว่า 600-800 เรื่องต่อปี สร้างรายได้กว่า 3000 ล้านบาท โดยในปี 2560 อินเดียเป็นประเทศที่สร้างรายได้จากการเข้ามาถ่ายภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ มากที่สุด โดยทำรายได้ 480 ล้านบาทจากการถ่ายทำ 110 เรื่อง ในปี 2560 รองลงมาคือประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ Bollywood ผลิตภาพยตร์ออกสู่ตลาดปีละกว่า 1,000 เรื่อง โดยผู้ผลิตภาพยตร์อินเดียมักแสวงหา location ที่หลากหลายและนิยมไปถ่ายทำในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ซีรีส์ทางโทรทัศน์ มิวสิควิดิโอ และโฆษณา ตลาดผู้ผลิตภาพยตร์จากอินเดียจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างรายได้และเศรษฐกิจจากการเข้ามาจับจ่ายใช้สอย การใช้บริการภาคเอกชน และภาคบริการของไทยในระหว่างการถ่ายทำเท่านั้น แต่ยังเป็นสื่อที่ทรงพลังในการส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในอินเดีย

 

------------------------------------------------------------

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

3 ตุลาคม 2561