ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา  ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา

            เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา ณ โรงแรม Taj Mahal Palace เมืองมุมไบ โดยมีกงสุลใหญ่เป็นประธาน และนาย Sumit Mullick ตำแหน่ง Additional Chief Secretary and Chief Protocol Officer เป็นผู้แทนรัฐบาลรัฐมหาราษฏระเป็นแขกเกียรติยศ ภายในงานมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของอินเดีย คณะกงสุลเมืองมุมไบ นักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คนไทย ตลอดจนนักศึกษาเมืองปูเน่เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน

            กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและอินเดียทั้งทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

            ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ฉายวีดีทัศน์และจัดแสดงโปสเตอร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และสมาคมนักศึกษาไทยในเมืองปูเน่ได้จัดแสดงนาฏศิลป์ไทยชื่อ “ระบำเทพบันเทิง” เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในหมู่ชาวอินเดียและชาวต่างชาติ