ข่าวล่าสุด : กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบเยี่ยมลูกเรือประมงพรานทะเล 14 (Consul-General of Thailand to Mumbai visits the original crews of vessel Prantalay 14) ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบเยี่ยมลูกเรือประมงพรานทะเล 14 (Consul-General of Thailand to Mumbai visits the original crews of vessel Prantalay 14)

Consul-General of Thailand to Mumbai visits the original crews of vessel Prantalay 14

              On 9 February 2011, the Consul-General of Thailand to Mumbai, the Vice Consul-General, officers of the Consulate-General along with Captain Bancha Buorod, Defence and Naval Attache, Royal Thai Embassy in New Delhi and Mr. Songsang Patavanich, Director of P.T. Interfishery, Co., Ltd. went to the Yellow Gate Police station to visit the original crews of Prantalay 14 which comprised of 4 Thai nationals and 16 Myanmar nationals. The crews are currently residing within the parameter of the police station as they wait to be called upon as witnesses to the Somali pirates’ case which will be conducted under Indian law.

              The four Thai crews of Prantalay 14, namely, Mr. Poochai Phrombuapa Mr. Sirapob Wanon, Mr. Chamnong Namsaeng, and Mr. Jumras Lardbarsri along with their Myanmar crews boarded the ship on 7 April 2010 heading for Djibouti for fishery. Unfortunately, Prantalay 14 along with Prantalay 11 and 12 never reached their intended destination and were captured by Somali pirates on 18 April 2010. The three vessels were then used as “mother vessels” by ferrying food and fuel to other hijacked ships for a period of nine months until on 28 January 2011 when the Indian navy chased and sank Prantalay 14 while the pirates were on a mission to rob an Indian merchant vessel. During the incident, the Indian navy managed to capture the pirates as well as rescue the original crews of the ship, who were then brought to Mumbai where the Somali pirate trial is being conducted.

              Since the aforementioned news came to the Consulate’s attention, the physical and mental states of the original crews have been our utmost concern. The Consulate along with Mr. Songsang Patavanich, the owner of the vessels have been arranging provisions such as lodging, food and medicine for all the crew members. The Consulate will continue to render all possible assistance to all 44 crews of Prantalay 14 as well as those crews of Prantalay 11 who will be brought to Mumbai soonest to be called upon as witnesses to the trial in front of the Indian Magistrate before they can be repatriated back to Thailand.

******************

กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบเยี่ยมลูกเรือประมงพรานทะเล 14

              เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ รองกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ พร้อมกับ น.อ. บัญชา บัวรอด ผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงนิวเดลี และนายส่องแสง ปทะวานิช กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัท พี.ที. อินเตอร์ฟิชเชอรี ได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจ Yellow Gate เพื่อเยี่ยมเยียนและดูแลสภาพร่างกายและจิตใจลูกเรือประมงพรานทะเล 14 จำนวน 20 คน ประกอบด้วยลูกเรือชาวไทย 4 คน และชาวพม่า 16 ซึ่งปัจจุบันพำนักอยู่ที่สถานีตำรวจระหว่างรอให้ปากคำในคดีโจรสลัดโซมาเลียภายใต้ศาลอินเดีย

              ลูกเรือประมงไทย ได้แก่ นายโพธิ์ชัย พร้อมบัวป่า นายศิริภพ วานนท์ นายจำนง นามแสง นายจำรัส ลาดบาศรี และลูกเรือพม่าอีก 16 คนได้เดินทางบนเรือพรานทะเล 14 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 พร้อมกับเรืออีก 2 ลำ ได้แก่ เรือพรานทะเล 11 และ 12 มุ่งหน้าไปประเทศจิบูติเพื่อทำการประมง แต่เรือทั้ง 3 ลำได้ถูกโจรสลัดโซมาเลียจับและนำไปใช้เป็นเรือแม่ในการนำส่งน้ำมันและน้ำดื่มให้แก่เรืออื่นๆ ที่โจรสลัดปล้นเป็นเวลา 9 เดือนจนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2554 เรือรบอินเดียได้ยิงเรือพรานทะเล 14 ระหว่างที่โจรสลัดโซมาเลียใช้เรือในการปล้นเรือสินค้าอินเดีย และได้ช่วยชีวิตลูกเรือประมงและได้นำมาสอบปากคำเพื่อประกอบคดีโจรสลัดโซมาเลียที่เมืองมุมไบ

              นับตั้งแต่วันที่ลูกเรือไทยพรานทะเล 14 ทั้ง 20 คนได้มาถึงเมืองมุมไบวันที่ 4 ก.พ. 2554 สถานกงสุลใหญ่ฯ น.อ. บัญชา บัวรอด ผู้ช่วยทูตทหารประจำกรุงนิวเดลี และนายส่องแสง ปทะวานิช ได้เดินทางไปดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งจัดเตรียมเรื่องที่นอน อาหาร และยารักษาบาดแผล พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในส่วนของการดำเนินคดีกับโจรสลัดโซมาเลีย ซึ่งทางการอินเดียแจ้งว่าน่าจะใช้เวลา 10 วันก่อนที่ลูกเรือจะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ อยู่ระหว่างการติดตามเรือพรานทะเล 11 ซึ่งได้รับแจ้งจากทางการอินเดียว่าได้ยึดคืนมาแล้ว โดยทางการอินเดียได้ช่วยลูกเรือไทยและพม่าจำนวน 24 คน และกำลังนำลูกเรือและเรือพรานทะเล 11 มาเมืองมุมไบ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะดูแลอย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 44 คนต่อไป

*********************