ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ โดยมีนายธนวัต ศิริกุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่เมืองมุมไบเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในนามทีมประเทศไทย ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนชาวไทยในเมืองมุมไบและเมืองใกล้เคียง รวมประมาน ๕๐ คน

ในการนี้ เวลา ๘.๐๐ น. ประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ต่อมาเวลา ๑๐.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๕ รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ และถวายภัตตาหารเพล ทั้งนี้พระสงฆ์ได้กล่าวน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วย

จากนั้นเวลา๑๑.๓๐ น. จัดพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและผู้เข้าร่วมพีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที

 

--------------------------------------------------

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒