ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ในประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งเมืองมุมไบ โดยมีนายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการและคนไทยในเมืองมุมไบ และเมืองใกล้เคียง รวม ๑๒๐ คน ในโอกาสนี้ ได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับประชาชนชาวไทย ผ่านการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ โดยได้ดาเนินพิธีการสอดคล้องกับพระราชพิธีในประเทศไทย ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดนิทรรรศการเฉลิมพระเกียรติระว่างพิธีการดังกล่าวด้วย