ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  โดยมี นายเอกพล พูลพิพัฒน์ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธาน และประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระโพธิปาโลมหาเถโร ประธานสงฆ์แห่งอินเดียของรัฐมหาราษฏระ เจ้าอาวาสวัดโลกุตรมหาวิหาร เมืองเอารังคบาด โดยมีพระสงฆ์จากวัดไทยอาชันตา-ออโลรา รวม ๕ รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลมหาวชิราลังกรณาภิถุติปสิทธิวรทานคาถา มีข้าราชการและชุมชนชาวไทยเข้าร่วมพิธีราว ๕๐ คน