ข่าวล่าสุด : เชิญชาวไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ข่าวสาร / News

ข่าวล่าสุด : เชิญชาวไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชิญชาวไทยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บำเพ็ญกุศล บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ขอเชิญชวนชาวไทยที่พำนักในรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ และรัฐกัว ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล บำเพ็ญกุศล บำเพ็ญสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ดังนี้

วันศุกร์ที่ ๓ - วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นิทรรศการเฉลิมพระเกรียรติ

                            สถานที่   สถานกงสุลใหญ่ฯ

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ 

๑๐.๐๐ น.              พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

                       สถานที่        บ้านพักกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เลขที่ ๔๐๒ อาคาร Bakthavar , Colaba เมืองมุมไบ

                       การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

๑๕.๐๐ น.              บำเพ็ญสาธารณกุศล สถานสงเคราะห์เด็ก Bal Asha Dham

๑๖.๐๐ น.              บำเพ็ญสาธารณกุศล สมาคมผู้พิการทางสายตาแห่งชาติ     

                             สถานที่       King George V Memorial, Anand Niketan, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi, Lower Parel เมืองมุมไบ

๑๗.๐๐ น.              การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พุทธวิหารและอนุสรณ์สถาน ดร. บาบาซาฮิบ อัมเบดการ์

                             สถานที่      Dadar West Sant Dyaneshwar,

                       การแต่งกาย ชเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ฯ หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง งดสีเข้ม

วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ 

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

๑๓.๐๐ น.              พิธีถวายพระพรชัยมงคล

                       สถานที่       หอประชุมมหาวิทยาลัยแห่งเมืองมุมไบ วิทยาเขตฟอร์ต

                      การแต่งกาย  ข้าราชการ เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                                          บุรุษ     ชุดสูทสากล เนกไทสีเหลือง

                                          สตรี     ชุดไทยจิตรลดา/อัมรินทร์ ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง

                                

ไฟล์แนบ