ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย  News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจะเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและรัสเซีย และเป็นการเยือนตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในโอกาสที่นายลาฟรอฟ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีกำหนดพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมทั้งร่วมลงนามแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ก่อนจะพบหารือกับนายเดนิส แมนทูรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะนำคณะภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และผู้ส่งออกจำนวนหนึ่งไปร่วมพบหารือกับภาคเอกชนของรัสเซีย รวมทั้งร่วมกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจร่วมกับผู้นำเข้ารัสเซียด้วย

การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้ว ยังรวมถึงแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี