ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สอท.ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะ  News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สอท.ฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะ

เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ อุปทูตฯ นายพจน์ หาญพล ในนามสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และคณะ ประกอบด้วยผู้แทนทั้งจากกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และ ปตท. ที่เดินทางมาหารือข้อราชการและเจรจาทางธุรกิจกับฝ่ายรัสเซีย โดยในการเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ครั้งนี้ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย