ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : อุปทูตฯ นายพจน์ หาญพล ลงนามสมุดไว้อาลัยแด่นายจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : อุปทูตฯ นายพจน์ หาญพล ลงนามสมุดไว้อาลัยแด่นายจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 อุปทูตฯ นายพจน์ หาญพล ลงนามสมุดไว้อาลัยแด่นายจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในนามรัฐบาลไทย ประชาชนชาวไทย ข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ กรุงมอสโก