ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินทางเข้าเมือง การพำนัก และการปฏิบัติในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ในรัสเซีย News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินทางเข้าเมือง การพำนัก และการปฏิบัติในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ในรัสเซีย

ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบและข้อบังคับสำหรับการเดินทางเข้าเมือง การพำนัก และการปฏิบัติตนในการเดินทางเข้ามายังสหพันธรัฐรัสเซียในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 25 กรกฏาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

 

• ลงทะเบียนขอรับ Fan ID ก่อนเดินทางมายังรัสเซีย 
FIFA และฝ่ายผู้จัดการแข่งขันของรัสเซียได้ร่วมมือกันจัดทำระบบ Fan ID ขึ้นมาสำหรับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางมาชมการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเดินทางพร้อมบัตรเข้าชมการแข่งขันมาจัดทำเป็นเอกสารบัตรห้อยคอที่ต้องนำติดตัวไว้ตลอดการเข้าชมการแข่งขัน โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ Fan ID ล่วงหน้าได้ที่ www.fan-id.ru และเดินทางมารับบัตรที่ศูนย์บริการของ FIFA หรือสามารถเดินทางมาลงทะเบียนทำบัตรได้ที่ศูนย์บริการเช่นกัน ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ www.fan-id.ru เพื่อหาศูนย์บริการที่ใกล้เคียงกับที่พักของท่าน เพื่อความสะดวกในการทำเอกสาร Fan ID

 

• ลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยชั่วคราวกับสถานที่พักภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึง
ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย แฟนบอลและนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามายังเมืองที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ Moscow, Saint Petersburg, Volgograd, Yekaterinburg, Kazan, Kalinningrad, Nizhniy Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk และ Sochi จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับใบผู้อยู่อาศัยชั่วคราวกับสถานที่พักภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่เดินทางมาถึงเมืองนั้น ๆ โดยนำหนังสือเดินทางและใบเข้าเมืองให้กับโรงแรมที่เข้าพัก หากเข้าพักที่บ้านของเพื่อนหรือบุคคลอื่นที่อาศัยอยู่ในรัสเซีย ให้นำเอกสารข้างต้นส่งให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านดำเนินการแจ้งทางการรัสเซียแทน ทั้งนี้ หากมีการย้ายเมืองที่เข้าพักเพื่อชมการแข่งขันหรือท่องเที่ยวระหว่างวันที่ระบุข้างต้น ก็จำเป็นต้องยื่นขอลงทะเบียนกับเมืองที่เข้าพักใหม่อีกครั้งภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึงเช่นกัน แม้ว่าจะมีการลงทะเบียนในเมืองก่อนหน้าแล้วก็ตาม


• นำเอกสารสำคัญติดตัวไว้เสมอ
หนังสือเดินทาง บัตร Fan ID ใบเข้าเมือง และใบลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยชั่วคราวนั้น ควรนำติดตัวไว้เสมอไม่ว่าจะขณะท่องเที่ยวหรือขณะชมการแข่งขัน หากมีเอกสารใดสูญหายระหว่างพำนักอยู่ในรัสเซีย สามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้
- Fan ID: ศูนย์บริการของ FIFA ที่ใกล้ที่สุด
- หนังสือเดินทาง: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
- ใบเข้าเมือง: หน่วยบริการด้านการเข้าเมืองของ Ministry of Interior ของรัสเซียในเมืองที่ท่านอยู่
- ใบลงทะเบียนผู้อยู่อาศัยชั่วคราว: สถานที่เข้าพัก (โรงแรม, เจ้าของบ้าน)


• รักษามารยาทขณะชมการแข่งขัน
ขณะชมการแข่งขัน ทางการรัสเซียและผู้จัดการแข่งขันขอความร่วมมือผู้ชมทุกคนรักษามารยาทและงดการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม อาทิ:
- ห้ามดื่มเครื่องดื่มหรือสารอื่นๆ จนเกิดอาการมึนเมา ขาดสติ และก่อเหตุการณ์ที่รบกวนผู้อื่น
- ห้ามขว้างปาสิ่งของใส่ผู้ชมหรือนักกีฬาระหว่างการแข่งขันหรือช่วงเวลาอื่น ๆ
- ห้ามใช้วาจาหมิ่นประมาท เหยียดหยาม หรือลบหลู่ผู้อื่นไม่ว่าทางชาติพันธุ์ เพศภาวะ ศาสนา รวมถึงการใช้แผ่นป้ายหรือถือข้อความลักษณะดังกล่าว
- ห้ามบุกรุกเข้าไปยังบริเวณที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในสนามหรือสถานที่ทางการ
- ห้ามนำสิ่งของต้องห้ามเข้าบริเวณจัดการแข่งขัน อาทิ วัสดุติดไฟ วัสดุที่มีคม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงดัง เครื่องดื่มที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เกิน 500ml รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจรบกวนนักกีฬาหรือผู้ชมอื่นเช่นไฟฉาย หรือเครื่องยิงแสงเลเซอร์ เป็นต้น
- ห้ามทำการซื้อขายบัตรเข้าชมการแข่งขันโดยไม่ผ่านจุดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ

 

ทั้งนี้ ดังรายละเอียดตามเอกสารระเบียบและข้อบังคับ ฉบับภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียตามเอกสารที่แนบมานี้

ไฟล์แนบ