ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ถึงประชาชนไทยในรัสเซียและเขตอาณา วันที่ 15 เมษายน 2563 News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ถึงประชาชนไทยในรัสเซียและเขตอาณา วันที่ 15 เมษายน 2563