ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตร่วมงาน 1st National Congress of Medical Services News

ข่าวและกิจกรรมสถานทูต : เอกอัครราชทูตร่วมงาน 1st National Congress of Medical Services

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ออท. ธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้เข้าร่วมงาน 1st National Congress of Medical Services ที่ Expocenter กรุงมอสโก

ออท.ฯ ได้รับเชิญเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ "รัสเซียในฐานะศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข" ซึ่งไทยได้หยิบยกจุดแข็งและจุดด้อยของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัสเซียมากล่าวถึง พร้อมทั้งยึดความพร้อมของไทยที่จะร่วมมือกับรัสเซียในด้านอุตสาหกรรมสาธารณสุขและสุขอนามัย โดยเฉพาะสาขาการนวดแผนไทยทั้งในด้านกิจกรรมผ่อนคลาย และการนวดเชิงการแพทย์เพื่อบำบัดอาการเจ็บปวด